Sorodne objave

 

Na današnji novinarski konferenci smo predstavili več informacij o obsežni kriminalistični preiskavi desetih oboroženih ropov bank in pošt, ki so bili storjeni med novembrom 2011 in julijem 2012. Vsi ropi so bili tudi uspešno preiskani!

Kot je dejal Aleš Kegljevič iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, je bilo prav mednarodno policijsko sodelovanje ključnega pomena za uspeh preiskavo. Ropov je utemeljeno osumljenih 11 državljanov Srbije, doma z območja Beograda. Skupna materialna škoda pa znaša približno 123.000 evrov.

IMG 7778Zvočni posnetek izjave Aleša Kegljeviča (mp3) 

Zvočni posnetek vprašanj novinarjev in odgovorov (mp3) 

 
Od julija 2011 je v SlovenijI, predvsem na območjih policijskih uprav Koper, Maribor, Ljubljana in Kranj, izvršenIH več oboroženih ropov bank, pošt in zlatarn. "Z zbiranjem obvestil smo ugotovili, da kazniva dejanja izvršujejo državljani Srbije, ki so bili v Srbiji že obravnavani za premoženjska kazniva dejanja in kazniva dejanja z elementi nasilja. Prav slednje je bilo kasneje potrjeno tudi s pomočjo neposrednega mednarodnega policijskega sodelovanja s kriminalisti iz Beograda. Ugotovili smo, da rope izvršuje več mlajših moških, starih od 20 do 26 let, ki so se v manjših, naključno organiziranih skupinah, z različnimi prevoznimi sredstvi občasno odpravljali iz Srbije v Slovenijo izvrševat oborožene rope. Takoj po prihodu v Slovenijo so izvršili od enega do treh oboroženih ropov in se takoj za tem z naropanim denarjem vrnili na območje Srbije. Pri izvrševanju kaznivih dejanj so bili nasilni, žrtve pa so ustrahovali s strelnim in hladnim orožjem," je dejal Kegljevič.

Po prijetju storilcev ropa pošte v Semedeli, 18. novembra 2011, smo z neposrednim operativnim sodelovanjem s kriminalisti iz Beograda pridobili potrebne operativne podatke, na podlagi katerih je bilo mogoče sklepati, da je omenjena skupina mlajših moških, doma z območja Zemuna, izvršila več oboroženih ropov na območju več policijskih uprav. Na podlagi pridobljenih informacij je kriminalistom Policijske uprave Maribor ob sodelovanju kriminalistov policijskih uprav Ljubljana, Koper in Kranj ter ob pomoči srbskih varnostnih organov in usmerjanju dela policije s strani Specializiranega državnega tožilstva v Ljubljani po dalj časa trajajočem preiskovanju uspelo preiskati večino oboroženih ropov, storjenih na območju Slovenije.

Skupno so bili poleg ropov poslovalnice Pošte Slovenije v Semedeli preiskani naslednji oboroženi ropi:

  • rop Raiffeisen banke v Ljubljani, izvršen 9. 6. 2011,
  • rop poslovalnice Pošte Slovenije v Mariboru, izvršen 28. 9. 2011,
  • rop poslovalnice SKB Banke v Mariboru, izvršen 20. 10. 2011,
  • poskus ropa zlatarne v Ljubljani, izvršen 25. 11. 2011,
  • rop poslovalnice Pošte Slovenije v Ljubljani, izvršen 30. 11. 2011,
  • rop Pošte Slovenije v Kranju, izvršen 2. 3. 2012,
  • poskus ropa poslovalnice Pošte Slovenije v Mariboru, izvršen 2. 3. 2012,
  • rop poslovalnice Pošte Slovenije v Mariboru, izvršen 12. 3. 2012,
  • rop Raiffeisen banke v Ljubljani, izvršen 20. 7. 2012.

Skupna materialna škoda, ki so jo povzročili z naštetimi kaznivimi dejanji, znaša približno 123.000 evrov. Žrtve kaznivih dejanj so utrpele tudi precejšnjo nematerialno škodo, ki so jo storilci povzročili z grožnjami, ustrahovanjem in tudi neposrednimi napadi, pri čemer je bilo nekaj oškodovancev tudi lažje telesno poškodovanih.

V naštetih primerih je skupno utemeljeno osumljenih 11 državljanov Srbije, doma z območja Beograda. Od tega je bilo pet storilcev prijetih neposredno po storitvi ropov v Sloveniji in so bili s kazenskimi ovadbami privedeni k dežurnim preiskovalnim sodnikom v Kopru, ki so za vse privedene odredili pripor. Zoper preostale osumljence, ki nam jih na območju Slovenije ni uspelo prijeti, pa je bila na Specializirano državno tožilstvo v Ljubljani podana kazenska ovadba oz. poročila v dopolnitve že podanih kazenskih ovadb.

"Tovrstna kazniva dejanja oz. prihode organiziranih združb iz tujine je kljub mednarodni izmenjavi operativnih podatkov težko predvideti. Dejstvo pa je, da imajo vsa prijetja tujih državljanov v Sloveniji, ki so izvrševali rope v zadnjih letih, bodisi neposredno po storitvi ropa ali kasneje, pozitiven vpliv in bistveno pripomorejo k zmanjšanju tovrstnih kaznivih dejanj. Pri zmanjševanju tovrstnih kaznivih dejanj ima prav gotovo velik vpliv neposredno operativno mednarodno sodelovanje," je še dodal Kegljevič.

Prav mednarodno policijsko sodelovanje, ki ga je Slovenija v zadnjih letih močno okrepila predvsem z državami, nastalimi na območju nekdanje Jugoslavije, s katerimi si redno neposredno izmenjujemo operativne podatke, je bilo v navedenem primeru ključnega pomena za preiskavo.

Uspešna preiskava ropov in prijetje storilcev sta odvisna od prvih informacij, ki jih policija pridobi od oškodovancev in oseb, ki so bili priča ropu, neposredno po izvršitvi ropa. Zato pozivamo vse, ki bi bili priča izvrševanju ropa ali pa begu roparjev, da svoja opažanja v čim krajšem času sporočijo policiji na številko 113 ali na brezplačno anonimno telefonsko številko 080 1200, ki klicatelju zagotavlja popolno anonimnost.

statistika

 Kako ravnati ob ropu - preventivni nasveti

 Več preventivnih nasvetov za primere premoženjskih kaznivih dejanj