Sorodne objave

 

Generalni direktor slovenske policije Stanislav Veniger se je danes, 20. marca 2013, udeležil 4. mednarodne konference, na kateri so strokovnjaki z različnih področij družbenega življenja razpravljali na temo Upravljanje korporativne varnosti - novi pristopi in izzivi prihodnosti.

DSC 0199 zmKot je Veniger izpostavil v svojem uvodnem nagovoru, se družba dandanes razvija s še večjo hitrostjo, kot smo si na začetku tega stoletja sploh lahko mislili. Razvoj in uporaba novih tehnoloških sredstev, informacijska družba in finančna in gospodarska soodvisnost v svetu postavljajo lokalne, nacionalne in regionalne skupnosti nenehno pred nove izzive in zahtevajo iskanje novih družbenih dogovorov. Za iskanje novih družbenih dogovorov pa je ključno sodelovanje vseh akterjev. Tudi na področju varnosti, saj je varnost tudi ena izmed temeljnih dobrin družbe. V odnosu med državo in družbo je potrebno tankočutno iskati ustrezne norme, ki zagotavljajo človekove pravice in temeljne svoboščine, med katerimi je tudi varnost. Iskanje odgovorov na varnostne izzive vseh vrst pa je mogoče le z dialogom. Tega se v slovenski policiji zavedamo, zato si želimo v prihodnosti okrepiti razpravo v vseh vrstah forumov, ki omogočajo odprto razpravo o varnostnih problemih in iniciativah o rešitvah problemov.

Z novo policijsko zakonodajo, programskimi strategijami, predvsem pa s prenovljenim pristopom policijskega dela v skupnosti si želimo okrepiti tako dialog z družbo kot tudi reševati problematiko, ki jo ljudje zaznajo v svoji okolici. Želimo bolj izkoristiti potenciale posvetovalnih teles v lokalnih skupnostih, zato smo v začetku leta izdali strategijo, ki bo okrepila aktivnosti policije v lokalnih skupnostih, tako da bomo lahko na izpostavljene probleme reagirali bolj hitro, učinkovito in prilagojeno potrebam ljudem.

Generalni direktor policije Stanislav Veniger je vse udeležence konference pozval, naj o problematiki v neki skupnosti spregovorijo tudi v lokalnih sosvetih in zahtevajo ustrezno ukrepanje. To bo vsem omogočilo učinkovito reševanje varnostnih problemov in razvoj družbe, v kateri se bomo v prihodnosti počutili varno.


Foto: Institut za korporativne varnostne študije