Sorodne objave

 

Od današnjih 18 hišnih preiskav na naslovih fizičnih in pravnih oseb na območju policijskih uprav Celje, Koper in Ljubljana trenutno potekajo še tri. Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada v Upravi kriminalistične policije ter policisti in kriminalisti omenjenih policijskih uprav iščejo poslovno dokumentacijo in drugo materialno gradivo, ki bo služilo kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku preiskovanja kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete.

IMG 0171

Zvočni posnetek izjave Roberta Slodeja, (mp3) 
vodje preiskave iz Nacionalnega preiskovalnega urada v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi


Novinarska vprašanja in odgovori nanje (mp3) 


Nacionalni preiskovalni urad aktivnosti izvaja danes, 5. aprila 2013, v okviru predkazenskega postopka. Preiskovalci so na podlagi odredb sodišča ob šestih zjutraj začeli s 16 hišnimi preiskavami. Pri tem iščemo poslovno dokumentacijo in druge materialne dokaze, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku.

Naknadno opravljamo še dve hišni preiskavi. V tem trenutku (v času izjave za javnost) potekajo še 3 hišne preiskave. Od skupaj 18 hišnih preiskav smo jih 12 opravili na območju Policijske uprave Ljubljana, 5 na območju PU Koper in eno na območju PU Celje. Do sedaj smo zasegli obsežno in raznovrstno poslovno dokumentacijo ter nosilce elektronskih podatkov. Pri izvedbi hišnih preiskav sodeluje skupaj 60 preiskovalcev NPU ter policistov in kriminalistov omenjenih policijskih uprav.

Zjutraj so preiskovalci na podlagi pooblastil Zakona o kazenskem postopku zaradi razlogov zbiranja obvestil in dokaznih predmetov o obravnavanih kaznivih dejanjih odvzeli prostost štirim osumljenim osebam in jih za čas, dokler trajajo zakonsko določeni razlogi, tudi pridržali. V tem trenutku so pridržane še tri osebe.

Preiskava, ki jo usmerja Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, poteka v smeri utemeljitve več sumov storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic in pranja denarja zoper več osumljenih oseb. Za zlorabo položaja ali pravic je zagrožena kazen zapora do 8 let, za pranje denarja pa do 10 let. V tem primeru so preiskovalci sodelovali tudi z Uradom Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.

Današnje aktivnosti so del obsežne kriminalistične preiskave, ki predstavlja nadaljevanje preiskovanja kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete v eni izmed gospodarskih družb z območja Celja. Ta kriminalistična preiskava sicer poteka že od leta 2010 in v kateri je bilo podanih že več kazenskih ovadb zaradi utemeljenih sumov storitve kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete.

Današnja preiskovalna dejanja se nanašajo na kaznivo dejanje zlorabe položaja in pa pranja denarja pri prodaji lastniškega deleža v eni izmed večjih gospodarskih družb z območja Primorske. Obstajajo utemeljeni razlogi, da je bila zloraba storjena prav z namenom pridobitvi protipravne premoženjske koristi, ki je bila v nadaljevanju skozi več stopenj pranja denarja kanalizirana v legalen posel. Materialna korist v tem primeru znaša več kot milijon evrov.

Operativne aktivnosti kriminalistične policije na terenu še vedno potekajo, v naslednjih dneh pa se bo nadaljeval pregled zasežene poslovne dokumentacije ter nosilcev elektronskih podatkov.

Danes smo opravili preiskovalna dejanja tudi v eni izmed odvetniških pisarn na območju Ljubljane in Kopra. Pri tem pa smo upoštevali vsa zakonska določila, ki jih za tak primer določata Zakon o kazenskem postopku in Zakon o odvetništvu. Izvedba te hišne preiskave je potekala korektno in nemoteno.

Na koncu želimo poudariti, da je eden od ciljev tovrstnih kriminalističnih preiskav tudi povrnitev premoženja gospodarskih družb, ki so bila s takimi ravnanji oškodovana. To je sestavni del vsake naše kriminalistične preiskave in temu bomo sledili tudi v prihodnje.