Sorodne objave

 

S prijetjem osumljencev in izvedbo hišnih preiskav je bila 4. aprila 2013 zaključena skupna kriminalistična preiskava Mejne policije v Bosni in Hercegovini (Centralni istražnji ured Granične policije), Eulexa iz Kosova in mariborskih kriminalistov. Obravnavali so mednarodno hudodelsko združbo, ki je tihotapila tujce - pretežno državljane Kosova - v Evropsko unijo.

 IMG 0366

Več o preiskavi sta danes, 9. aprila 2013, predstavila Tomaž Peršolja, vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi (desno), in Robert Munda, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Maribor.


Zvočni posnetek izjave Tomaža Peršolje (mp3) 

Zvočni posnetek izjave Roberta Munde (mp3) 

Novinarska vprašanja in odgovori nanje (mp3) 


Mejna policija BiH je v zaključni akciji opravila 15 sklopov hišnih preiskav pri 17 osumljencih, mariborski kriminalisti so ob pomoči novomeških, ljubljanskih in celjskih opravili 7 sklopov hišnih preiskav pri 7 osebah. Pri hišnih preiskavah so bili zaseženi predmeti, ki so jih storilci uporabljali za izvrševanje kaznivih dejanj (potne listine tujcev, mobilni telefoni in drugi dokazi, ki bodo služili v kazenskem postopku). Mariborski kriminalisti so 5. aprila 2013 na ptujsko okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper 24 osumljencev zaradi utemeljenega suma 10 v hudodelski združbi storjenih kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po 308/VI-III čl. Kazenskega zakonika (KZ-1), mejna policija BiH pa je podala kazensko ovadbo zoper 22 osumljencev.

V času celotne preiskave, od novembra 2012 dalje, je bila v Sloveniji odvzeta prostost in opravljeno zaslišanje več osumljencev (državljanov BiH, Kosova, Slovenije). V času zaključne akcije je bilo prijetih še 6 osumljencev. 3 osumljenci so bili privedeni na Okrožno sodišče v Ptuju, kjer je bil zoper 2 osebi odrejen pripor, zoper 1 osumljenca, državljana BiH, pa je bil pripor odrejen na Okrožnem sodišču v Krškem že 23. marca 2013. Skupno so v Sloveniji tako v tej zadevi ostali v priporu 3 osumljenci (državljani Slovenije, Makedonije in BiH).

Hudodelska združba, sestavljena iz državljanov Kosova, BiH, Makedonije, Hrvaške in Slovenije, je med decembrom 2012 in aprilom 2013 izvršila najmanj 15 kaznivih dejanj prepovedanega prehajanje meje ali ozemlja države. Na podlagi skupnih ugotovitev bosanskih in slovenskih kriminalistov je navedena hudodelska združba samo v času od decembra 2012 do aprila 2013 nezakonito spravila v EU najmanj 80 tujcev, pri čemer je pridobila protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 168.000 evrov. V kolikor kriminalisti ne bi prijeli storilcev, bi si ta združba v enem letu ob enaki dinamiki izvrševanja kaznivih dejanj protipravno pridobila najmanj pol milijona evrov.

Mednarodno hudodelsko združbo sta ustanovila in vodila državljan Kosova, stanujoč na Kosovu (prijet v BiH), in državljan Slovenije, stanujoč v Ljubljani (prijet v Sloveniji), ki sta bila glavna organizatorja nezakonitega spravljanja tujcev iz Kosova na območje EU. V hudodelski združbi so imeli vsi člani natančno razdeljene vloge in naloge pri izvrševanju kaznivih dejanj. Tako sta glavna organizatorja neposredno ali preko svojih posrednikov navezovala stike s tujci – državljani Kosova, ki so želeli v EU brez dovoljenj za vstop oziroma bivanje v EU – in s pomočjo ostalih članov hudodelske združbe organizirala celotno pot od Kosova preko Srbije, BiH, Hrvaške in Slovenije v Italijo kot ciljno državo. Za organizacijo prevozov iz Slovenije do ciljne države, ki je bila velikokrat tudi Francija, Švica, Nemčija ali druga, pa je bil zadolžen državljan Makedonije (prijet v Sloveniji), stanujoč v Ljubljani, in desna roka vodje združbe iz Kosova. Hudodelska združba je za nezakonito spravljanje tujcev v EU iz Hrvaške v Slovenijo  uporabljala mejna območja več policijskih uprav (Maribor, Murska Sobota in Novo Mesto) in zaradi tega imela dobro organizirano mrežo članov hudodelske združbe s točno določenimi zadolžitvami.


Kriminalistična preiskava druge hudodelske združbe zaradi zavarovalniških goljufij

Mariborski kriminalisti so pri preiskovanju zgoraj omenjene hudodelske združbe identificirali še eno hudodelsko združbo, ki se je ukvarjala z izvrševanjem kaznivih dejanj goljufij po 211/IV-I členu Kazenskega zakonika (KZ-1). Goljufije je izvrševala tako, da je fingirala prometne nesreče, ki so jih izvrševali v hudodelski združbi pod vodstvom državljana Slovenije iz okolice Zreč, ki je s pomočjo več članov hudodelske združbe – državljanov Slovenije in BiH – iskal sostorilce (voznike in potnike v vozilih). Ti so nato sedli v vozila, iskali primerne lokacije za povzročitev prometne nesreče in nato namerno med seboj povzročili prometno nesrečo. V nadaljevanju so nato zavarovalnim hišam naslavljali premoženjske zahtevke iz naslova premoženjske in nepremoženjske škode. Ta hudodelska združba je samo v letošnjem februarju in marcu namerno povzročila najmanj 6 prometnih nesreč za katere je že vložila zahtevke na zavarovalne hiše in pri nekaterih zavarovalnicah že prejela odškodnine. Iz do sedaj zbranih obvestil izhaja, da je bilo tovrstnih povzročenih prometnih nesreč še veliko več, za katere mariborski kriminalisti še zbirajo obvestila. 

Mariborski kriminalisti so 5. aprila 2013 na celjsko okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper 33 osumljencev zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja goljufije, 2 osumljenca sta bila privedena na Okrožno sodišče v Celju, kjer je bil zoper oba odrejen pripor. V tej zvezi so mariborski kriminalisti ob pomoči celjskih opravili številna zaslišanja osumljencev na območju Celja, pri vodji hudodelske združbe in njegovih najožjih sodelavcih pa izvedli 3 sklope hišnih preiskav. Pri hišnih preiskavah so zasegli predmete, ki so jih storilci uporabljali za izvrševanje kaznivih dejanj (listinska dokumentacija, mobilni telefoni in drugi dokazi, ki bodo služili v kazenskem postopku). Glavni osumljenec hudodelske združbe se skriva v tujini.


Slovenska policija obravnavala več kaznivih dejanj organizirane kriminalitete

Dejavnost policije na področju organizirane kriminalitete je bila usmerjena predvsem v odkrivanje kriminalnih združb, ki so po t. i. balkanski poti tihotapile ljudi, prepovedane droge, orožje in eksploziv. V letu 2012 je bilo obravnavanih 523 (318 v 2011) ali za 64,5 % več kaznivih dejanj, ki so bila posledica organizirane kriminalne dejavnosti. Ovadenih je bilo 230 (129) ali za 78,3 % več oseb. Policija je preiskave osredotočila na mednarodne kriminalne združb, ki so delovale v regiji in širšem okolju. Zaključenih je bilo več obsežnih mednarodnih preiskav.

Najbolj se je povečalo število kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Slednje je posledica večjega števila kriminalističnih akcij v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi in premika migracijskih poti iz t. i. severne na srednjo balkansko pot. Kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države je bilo v letu 2012 478 (450 v 2011) ali za 6,2 % več. Povečanje njihovega števila je posledica predvsem usmerjenosti dela policije v preiskovanje tovrstnih kaznivih dejanj, ki so se izvrševala z zlorabami legalnih institutov (zlorabami pri pridobivanju delovnih dovoljenj in dovoljenj za prebivanje) v Sloveniji. Tudi več uspešno zaključenih mednarodnih preiskav je prispevalo k večjemu številu teh kaznivih dejanj.

Policija je pri preiskovanju kaznivih dejanj s področja nedovoljenih migracij letu 2012 zaključila 7 kriminalističnih preiskav v katerih so bili uporabljeni prikriti preiskovalni ukrepi. Vse preiskave so imele mednarodno razsežnost. Sodelovanje je potekalo bilateralno v večini primerov s Hrvaško, v nekaterih primerih tudi z varnostnimi organi Avstrije, BiH, Italije ter EULEX-a oz. kosovsko policijo.

Nedovoljenih prehodov zunanje meje so policisti obravnavali 1.385 (890) ali za 55,6 % več kot v letu 2011. Med kršitelji je bilo največ ali 21,3 % (24,3 %) državljanov Afganistana, nekoliko manj državljanov Somalije, Alžirije in Turčije. Navedeni so predstavljali 47,4 % (40,4 %) vseh tujcev, obravnavanih zaradi nedovoljenega prehoda zunanje meje. Že konec 2011 je policija ugotovila, da so se spremenile izvorne države kršiteljev. Vzroke lahko najdemo v nestabilnih razmerah na Bližnjem in Srednjem vzhodu ter v severni Afriki (migracije s teh območij potekajo preko Turčije čez območje zahodnega Balkana), in v zlorabah postopkov pridobitve mednarodne zaščite na Hrvaškem, saj prosilci za mednarodno zaščito zapuščajo tamkajšnje nastanitvene centre in ilegalno prehajajo hrvaško–slovensko mejo.