Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so kazensko ovadili 59-letnega nekdanjega direktorja gospodarske družbe z območja Maribora zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu Kazenskega zakonika.

Osumljeni je v letu 2011 zlorabil svoj položaj s tem, da je v nasprotju z določili Zakona o gospodarskih družbah, Akta o ustanovitvi gospodarske družbe ter pogodbe o zaposlitvi sklenil in podpisal za gospodarsko družbo škodljivo prodajno pogodbo. S to pogodbo je kupil poslovno stavbo s pripadajočim zemljiščem za 750.000 evrov, čeprav je vedel, da je pogodbeno dogovorjena vrednost nepremičnine bistveno višja od dejanske tržne vrednosti.

Na opisan način je odgovorna oseba družbi, ki je poslovni objekt prodala, pridobila premoženjsko korist v znesku približno 364.000 evrov, za isti znesek pa povzročila premoženjsko škodo gospodarski družbi, ki je nepremičnino kupila.

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu Kazenskega zakonika je določena zaporna kazen od 1 do 8 let.