Sorodne objave

 

V državnem svetu je v torek, 16. aprila 2013, potekal posvet z naslovom Korporativna varnost kot družbena odgovornost - predpogoj za uspešno delovanje gospodarstva, ki sta ga organizirala Državni svet Republike Slovenije in Inštitut za korporativne varnostne študije.

1

Nacionalni posvet je namenjen dvigovanju družbenega zavedanja o pomenu obvladovanja varnostnih tveganj v slovenskem gospodarstvu. Gre za dejavnike, ki lahko bistveno vplivajo na ekonomsko-poslovno ter tehnološko-razvojno področje posameznih organizacij, podjetij itd.

Udeležence sta uvodoma nagovorila predsednik državnega sveta Mitja Bervar in namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar. Kot je dejala, se "zavedamo, da partnerski odnos med policijo in neposrednimi uporabniki njenih storitev utrjuje zaupanje v delo policije in njen ugled v javnosti. Cilj policijskega dela v skupnosti in partnerskega sodelovanja z občani je predvsem vzpodbujanje k samozaščitnemu ravnanju in varnostnemu samoorganiziranju lokalne skupnosti. S takšnim sodelovanjem želimo izboljševati varnostno problematiko ter učinkovito odkrivati in odstranjevati vzroke in pogoje za nastanek kaznivih dejanj, prekrškov in drugih negativnih pojavov. Partnerski odnos med policijo in lokalnimi skupnostmi pa med drugim omogoča tudi ažurno obveščanje prebivalcev o varnostni problematiki v skupnosti, o delu policije, o različnih oblikah pomoči in nenazadnje tudi o možnostih za preprečevanje kaznivih dejanj ter drugih negativnih dejanj in pojavov, ki vplivajo na občutek varnosti."

3

V nadaljevanju posveta pa je namestnica generalnega direktorja policije s posebnim referatom opozorila udeležence na rastočo problematiko računalniške kriminalitete pri nas in v Evropi. Pri tem je poudarila pomen dobrega multidisciplinarnega ali multiinstitucionalnega sodelovanja med različnimi deležniki, ki so zadolženi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje računalniške kriminalitete. Kot je izpostavila, je za zagotavljanje varnosti pomembna tudi ustrezna zaščita informacijskih sistemov, ključno pa je tudi sodelovanje z zasebnim sektorjem in drugimi akterji, ki zaznavajo tovrstno problematiko. 

Bobnarjeva je še posebej poudarila pomen samozaščitnega ravnanja pri uporabi elektronskega bančništva. Skupaj z nacionalnim centrom za posredovanje pri omrežnih incidentih (SI-CERT) je policija že izvedla preventivne aktivnosti, ki opozarjajo na samozaščitno ravnanje in varno uporabo spletnih storitev. Na SI-CERT so prav v ta namen leta 2011 začeli s projektom osveščanja uporabnikov o varnosti na spletu, ki ga vodijo v okviru portala www.varninainternetu.si.


Foto: Inštitut za korporativne varnostne študije