Sorodne objave

 

Nacionalni preiskovalni urad v okviru predkazenskega postopka danes, 18. aprila 2013, preiskuje kazniva dejanja gospodarske kriminalitete na območju policijskih uprav Celje in Maribor.

Današnje aktivnosti so del večmesečne kriminalistične preiskave gospodarske družbe z območja Celja in dveh fizičnih oseb zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Preiskava, ki jo usmerja Okrožno državno tožilstvo v Celju, poteka v smeri utemeljitve več sumov storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic po 244. členu Kazenskega zakonika in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1. Zagrožena kazen za obravnavana kazniva dejanja je od enega do 8 let zapora.

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada preiskujejo več poslov prodaje premičnega in nepremičnega premoženja, pri katerih je prišlo do domnevnega oškodovanja ene izmed večjih celjskih gospodarskih družb v višini več kot 11,5 milijona evrov in na drugi strani do pridobitve protipravne premoženjske koristi drugi gospodarski družbi z območja Celja v višini več kot 7,7 milijona evrov. Skupni znesek premoženjske škode in premoženjske koristi znaša več kot 19 milijonov evrov.

Pri hišnih preiskavah, ki potekajo danes od šeste ure zjutraj na območju celjske in mariborske policijske uprave, sodeluje 20 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada. Preiskovalci na podlagi odredb Okrožnega sodišča v Celju izvajajo hišne preiskave na štirih naslovih fizičnih in pravnih oseb, kjer iščejo poslovno dokumentacijo in drugo materialno gradivo, ki bo služilo kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku.

Ob tem je kriminalistična policija na podlagi pooblastil Zakona o kazenskem postopku zaradi zbiranja obvestil in dokaznih predmetov o obravnavanih kaznivih dejanjih dvema osumljenima osebama odvzela prostost in ju za čas, dokler trajajo zakonsko določeni razlogi, tudi pridržala. Prostost je trenutno odvzeta 52-letnemu moškemu iz okolice Velenja in 47-letni ženski iz okolice Ptuja.

Operativne aktivnosti kriminalistične policije na terenu še vedno potekajo, v naslednjih dneh pa se bo nadaljeval pregled obsežne zasežene poslovne dokumentacije ter nosilcev elektronskih podatkov.

Policija v predkazenskem postopku izvaja vse potrebne postopke v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili, ki jih ima za preiskovanje gospodarske kriminalitete.