Sorodne objave

 

Združenje policijskih šefov Slovenije je v sredo, 8. maja, organiziralo okroglo mizo o statusu policijskih šefov. Na okrogli mizi, ki je potekala v Policijski akademiji, so svoje poglede predstavili Tomislav Habulin, predsednik Združenja policijskih šefov Slovenije, mag. Tatjana Bobnar, namestnica generalnega direktorja policije, dr. Jurij Ferme, direktor Uprave kriminalistične policije, in dr. Gregor Virant, minister za notranje zadeve in javno upravo.

IMG 0938

Udeleženci posveta so spregovorili o pomenu dobrega vodenja policijskih enot in o težavah, s katerimi se policijski šefi srečujejo v zadnjem obdobju. Kot je v svojem nagovoru poudaril notranji minister, so delovni uspehi policije kot institucije v največji meri odvisni prav od tega, kako vodje vodijo svoje enote, kakšno klimo ustvarjajo, kako znajo motivirati svoje podrejene. "Biti šef v današnjem času, ko se srečujemo z gospodarsko krizo in so viri omejeni, pa je izjemno težko in zahteva posebno znanje ter izrazito prilagodljivost," je poudaril minister in dodal, da se moramo kot del javnega sektorja prilagajati gospodarstvu. Hkrati je pohvalil vodje policijskih enot. Kot je še dodal, je policija ena najbolje vodenih institucij v državi, njegovo mnenje o policijskih šefih pa je izjemno pozitivno.
IMG 0957

Bobnarjeva pa je spregovorila tudi o notranji motivaciji vodij, ki je najpomembnejša za dobro opravljanje dela. "Ko se pogovarjam z nekaterimi šefi o njihovem položaju, je zaznati dobršno mero zagrenjenosti, cinizma, saj imajo občutek, da višje, ko si na hierarhični lestvici, slabše si vrednoten (upoštevajoč proporcionalnost glede na odgovornost in zahtevnost nalog). To seveda ruši karierni sistem. Prihaja namreč do situacij, ko zaposleni že zavračajo vodstvene položaje, saj se jim ne zdi vredno truda, pa ne le zaradi plačila, ki je velikokrat enako ali celo manjše, tudi ne zaradi neizkoriščenih letnih dopustov, neplačanih ur, preživetih na delovnem mestu ali doma, ko se pripravljajo na službene naloge, ampak predvsem zaradi izpostavljenosti in stresa, ki spremlja vodstveno funkcijo," je še dodala Bobnarjeva in nadaljevala, da je trdno prepričana, da policijski šefi kljub vsemu temu z veseljem opravljajo svoje delo? Zakaj? "Ker zaupamo v sistem, ki ga vodimo, ker zaupamo v ljudi, s katerimi delamo. Ker je biti policist poslanstvo, ne le služba, to je način življenja. Ker čutimo strast do dela, ki ga opravljamo, in si želimo nadaljnjega razvoja," je zaključila Bobnarjeva.
IMG 0891

Govorci in udeleženci posveta so opozorili tudi na nekatere težave, s katerimi se srečujejo policijski šefi pri vodenju svojih enot, kot so pomanjkanje kadra, slaba oprema, pomanjkanje mehanizmov, s katerimi bi lahko nagradili in motivirali podrejene. Opozorili so tudi na anomalije v plačnem sistemu, ki da ni ustrezen tako po nazivih kot po delovnih mestih, zaradi česar je razmerje plač pri policijskih šefih in policistih porušeno. Zato naj bi bilo, kot je izpostavil predsednik Združenja policijskih šefov Slovenije, sicer komandir Policijske postaje Murska Sobota, treba pripraviti novi akt o sistemizaciji delovnih mest v policiji, vzpostaviti kriterije odličnosti policijskih šefov, urediti vrednotenje uspešnosti vodij in njihovih pomočnikov, urediti sistem nagrajevanja nadpovprečno uspešnih uslužbencev, povečanega obsega dela itd., na državni ravni pa bi bilo treba ustrezneje urediti razmerje plač funkcionarjev v javni upravi.

IMG 0877

Na posvetu je bilo govora jtudi o pomenu etike in integritete v policiji, za katero so v veliki meri odgovorni vodje enot, ki so pogosto zgled svojim zaposlenim in s svojim ravnanjem postavljajo smernice za celoten kolektiv. IMG 0969

Posvet je z nagovorom zaključil generalni direktor policije, ki je podprl prizadevanja združenja policijskih šefov in izrazil zadovoljstvo, da združenje trenutno vodi nekdo, ki deluje na lokalni ravni, torej komandir policijske postaje. Udeležence posveta je pozval tudi, da se včlanijo v združenje, saj bodo z ustrezno kvoto članstva laže dosegli premike na sistemski ravni. Kot je dejal, je tudi sam preizkusil različna delovna mesta v policiji, od najnižjega pa vse do najvišjega, zato dobro razume sistem, njegove zahteve in tudi izzive, ki se pojavljajo pri vodenju enot. Veniger je izrazil tudi zadovoljstvo z vodenjem policijskih enot in delom policistov, ki kljub finančni krizi,