Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zoper 49-letnega nekdanjega direktorja gospodarske družbe, 50-letnega nekdanjega predsednika nadzornega sveta te družbe in 48-letnega osumljenca, takrat zaposlenega na občini, na območju katere ima ta gospodarska družba sedež.

IMG 5067

Zvočni posnetek izjave Darka Majheniča, vodje preiskave v Nacionalnem preiskovalnem uradu (mp3) 

Novinarska vprašanja in odgovori (mp3) 


Preiskovalci so nekdanjega direktorja kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu Kazenskega zakonika, ker je zlorabil svoj položaj tako, da je v nasprotju z dolžnim in pričakovanim ravnanjem poslovodne funkcije direktorja v letu 2009 sklenil pogodbo o svetovanju in pogodbo o pravni pomoči. Ugotovljeno je bilo, da sta obe sklenjeni pogodbi za družbo, ki je sicer v posredni lasti občine, škodljivi in nepotrebni. Z opisanim ravnanjem je obema pogodbenima strankama pridobil skupno premoženjsko korist v znesku okoli 160.000 evrov, za isti znesek pa gospodarski družbi, ki jo je vodil, povzročil premoženjsko škodo.

Nekdanji predsednik nadzornega sveta je utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ, ker je zlorabil položaj predsednika nadzornega sveta družbe s tem, ko je v letu 2011 izpeljal postopek zaposlitve prokuristke v nasprotju z Aktom o ustanovitvi gospodarske družbe in nato brez ustreznega pooblastila sklenil pogodbo o zaposlitvi in opravljanju funkcije prokuristke v družbi.

Nekdanji zaposleni na občini pa je utemeljeno osumljen napeljevanja k storitvi vseh treh navedenih kaznivih dejanj s tem, ko je posredoval in vplival na direktorja in predsednika nadzornega sveta, na prvega, da je sklenil poslovni pogodbi, na drugega pa, da je sklenil pogodbo o zaposlitvi prokuristke.

Preiskovalci NPU so preiskavo pričeli v začetku leta 2013 na podlagi ugotovitev protikorupcijske komisije in ob usmerjanju mariborskega okrožnega državnega tožilstva.