Sorodne objave

 

Janez Ogulin, vodja Sektorja splošne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi, je kot predstavnik policije sodeloval na strokovnem srečanju z naslovom Kako zagotavljati varnost na športnih prireditvah?.

Dogodek je 4. marca 2013 organiziral SportForum Slovenija - Društvo za promocijo športa Slovenije - v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve RS, iz katerega sta sodelovala še Miroslav Žaberl, direktor Direktorata za policijske in druge varnostne naloge, in Mile Nunič iz DPDVN.

Pogovor je tekel o spremembah, zagotavljanju varnosti na športnih prireditvah in organizaciji športnega dogodka ter vplivu na navijaško strukturo. Pred časom so bile namreč sprejete spremembe Zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki posegajo tudi na področje navijaških incidentov in postavljajo ostrejše sankcije zoper izgrednike v okviru športnih prireditev.


Nasveti za varen obisk prireditev


Foto: Športni dnevnik Ekipa