Sorodne objave

 

Na Brdu pri Kranju se je danes začela mednarodna konferenca šefov policij držav Jugovzhodne Evrope, ki bo potekala do 6. septembra. Šefi policij bodo v okviru Konvencije o policijskem sodelovanju v Jugovzhodni Evropi največ pozornosti posvetili izmenjavi dobrih praks in novim možnostim za implementacijo določil konvencije v praksi. Konference sta se udeležila tudi notranji minister dr. Gregor Virant in generalni direktor policije Stanislav Veniger.

IMG 6049

Šefi policij bodo med drugim govorili o prioritetah boja proti organiziranemu kriminalu in drugim hudim oblikam kriminalitete, uspešni koordinaciji in sodelovanju organov odkrivanja in pregona, politiki držav do manjšin, učinkoviti izmenjavi operativnih informacij, pa tudi o zagotavljanju javne varnosti med velikimi športnimi dogodki. Letošnje srečanje šefov policij potekala vzporedno s srečanjem vodij mejnih policij. Velik del srečanja bo namenjen izmenjavi izkušenj in informacij za zagotavljanje varnosti pri organizaciji velikih dogodkov, torej tudi zagotavljanju varnosti pred in med evropskim košarkarskim prvenstvom. Sodelovanje med policijami odlično poteka, saj pri varovanju evropskega košarkarskega prvenstva v Sloveniji sodelujejo tudi številni predstavniki policij iz regije.

IMG 5933

Kot je uvodoma dejal notranji minister Virant, države jugovzhodne Evrope povezuje skupna zgodovina, danes pa tudi specifične oblike preprečevanja in odkrivanja določenih oblik kriminalitete. "Cilj naših skupnih naporov je zagotavljanje stabilnosti v regiji. Ena najpomembnejših platform regijskega povezovanja, ki jo Slovenija – od letos naprej v partnerstvu z novo članico Evropske unije Hrvaško – na področju policijskega dela utrjuje že vrsto let, so naša stalna srečanja v okviru Procesa Brdo."

IMG 5968

"Ob tem, ko se policija nenehno sooča z večjimi pričakovanji javnosti, se hkrati s krizo javnih financ zmanjšuje količina proračunskih sredstev za naše institucije. Zato mora policija delati več in bolje z manj denarja, kar je zelo težak izziv," je še dodal Virant. Ministrov nagovor je v celoti objavljen na spletni strani MNZ.

IMG 5927

Generalni direktor policije Stanislav Veniger pa je izrazil zadovoljstvo, da je Slovenija vendarle spoznala, kako pomembno je njeno članstvo pri konvenciji, saj veliko kriminalnih poti, ki tečejo tudi preko Slovenije, prihaja prav z območja držav Jugovzhodne Evrope. Konvencija, katere sekretariat je bil že leta 2008 postavljen v Ljubljani, pa je v tem trenutku najbolj učinkovito pravno orodje za tovrstno sodelovanje med državami EU in ostalimi državami, ki še niso članice unije. IMG 6023

Vodja DCAF Ljubljana Anton Travner pa je poudaril, da DCAF vzporedno vodi dva večja projekta, in sicer uresničevanje Konvencije o policijskem sodelovanju v Jugovzhodni Evropi ter DCAF program za zagotavljanje varnosti meja, ki se medsebojno prepletata in dopolnjujeta. Oba programa opredeljujeta konkretne in praktične oblike mednarodnega sodelovanja v regiji. "Pomembno je, da so države v regiji iz deklarativne pripravljenosti na sodelovanje prešle na dejansko uresničevanje sodelovanja. V teh dneh tako v praksi vidimo tuje policiste na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, ki so tam kot del skupne operacije za povečanje z namenom povečevanja varnosti ob organizaciji evropskega košarkarskega prvenstva. DCAF pa s pomočjo partnerskih držav in Evropske komisije zagotavlja tudi finančna sredstva za pospeševanje konkretnih oblik policijskega sodelovanja v regiji.

Implementacija konvencije se je začela leta 2008 s prenašanjem dobrih praks iz držav Evropske unije v države, kot so Albanija, Črna gora, Makedonija, kjer so se oblikovale skupne mešane patrulje in kjer se gradijo skupni mejni prehodi. Namen Konvencije, ki ji trenutno predseduje Avstrija, sledila pa ji bo Bosna in Hercegovina, je okrepiti sodelovanje držav podpisnic pri uresničevanju skupnih varnostnih interesov. Zato mora policija iskati možnosti mednarodnega policijskega sodelovanja, ki omogočajo sinergijo policijskih ukrepov na področju zatiranja kriminalitete.