Sorodne objave

 

Generalni direktor policije Stanislav Veniger se med 11. in 12. septembrom udeležuje konference evropskih šefov policij, ki jo organizirata litvansko predsedstvo Sveta EU in Europol.

DSCN4407

Visoki predstavniki policij, carine, institucij EU in drugi so razpravljali o trenutno aktualnih temah s področja razvoja sodobnih tehnologij, vodenju v policijah, varstvu podatkov in zaščiti prič.

DSCN4403

V razpravah je bilo izpostavljeno, da vse hitrejši razvoj tehnologije omogoča nepredvidljive možnosti zlorab. Kot so izpostavili udeleženci konference, moramo, če želimo biti en korak pred zlorabami, spremljati tehnološki razvoj in predvidevati posledice razvoja ter tako preprečevati nove pojavne oblike kriminalitete. Hkrati pa takšen pristop omogoča tudi bolj učinkovito prilagajanje sistemskih struktur in boljšo uporabo kadrovskih in finančnih virov. Predvidevanje kot oblika strateškega spremljanja razvoja je dober predpogoj za izboljšanje policijske uspešnosti in učinkovitosti v odnosu do novih tehnologij in družbenih interakcij.

DSCN4402

Nadalje so razpravljavci poudarili pomen vodenja v policijskih organizacijah. Ustrezen odziv policijskih organizacij bi moral biti poleg krepitve in razvoja vodenja tudi krepitev in razvoj strateškega menedžmenta v policijskih organizacijah. Z namenom zagotovitve skladnega razvoja v državah EU in drugih zainteresiranih državah so na konferenci sklenili, da bi se iniciativa krepitve policijskega vodenja izvajala predvsem na mednarodni ravni in podprili idejo o enotnem forumu za strateški policijski menedžment in vodenje, ki bi se ukvarjal z razvojem sodobnih policijskih vodij. Kot takšen forum bi lahko bil primeren tudi Cepol.

DSCN4388

Zaradi novih predlogov pravnih aktov Evropske unije s področja varstva osebnih podatkov je na konferenci potekala razprava tudi o tem. V razpravi je bilo poudarjeno, da je pri pripravi nove EU zakonodaje potrebno iskati pravilno ravnovesje med varnostjo in varstvom podatkov. Nujno je namreč zagotoviti polno spoštovanje pravice do zasebnosti, hkrati pa tudi pravico do varnosti državljanov.

DSCN4396

V okviru razprav o dobrih praksah na področju zaščite prič je bila kot dobra praksa izpostavljena mednarodna pogodba o sodelovanju pri zaščiti prič, ki je bila na iniciativo predstavnikov slovenske policije in notranjega ministrstva v sodelovanju pravnih in drugih strokovnjakov dokončno usklajena v okviru držav Salzburškega foruma (Poljska, Češka, Slovaška, Avstrija, Madžarska, Romunija, Bolgarija, Hrvaška in Slovenija) in je odprta za pristop držav EU.

Ob robu konference se je generalni direktor policije Stanislav Veniger sestal z direktorjem Europola Robom Wainwrightom. V okviru pogovorov sta se dotaknila sodelovanja slovenske policije z Europolom, izkušnje iz skupne preiskovalne skupine Veto, kjer je sodelovalo več evropskih in svetovnih policij. V okviru te skupne preiskave je bil razkrito večje dogovarjanje o izidih nogometnih tekem v zadnjih letih z domnevno 680 spornimi tekmami po vsem svetu, od tega 380 v Evropi.

DSCN4387

Veniger in Wainwright sta v okviru dvostranskega srecanja poudarila nujnost krepitve sodelovanja z Europolom, ki ga Veniger označil kot temelj za učinkovito izmenjavo informacij in podporo organom odkrivanja in preiskovanja organizirane kriminalitete. Ena izmed oblik podpore v tem času ravno poteka. Europol je namreč, na zaprosilo slovenske policije, na Eurobasket 2013 napotil Europolovo mobilno pisarno, ki bo do konca tekmovanj zagotavljala nenehen neposreden stik z drugimi službami v Evropi in z zbiranjem informacij o morebitnih novih varnostnih tveganjih ali grožnjah ter tako nudila podporo slovenski policiji.

Generalni direktor policije se je direktorju Europola zahvali za odlično podporo in sodelovanje pri pripravah na varovanje Eurobasketa in zagotavljanju najvišje možne stopnje varnosti tako za tekmovalce kot tudi obiskovalce evropskega košarkarskega prvenstva.

DSCN4395

Veniger se je v Haagu sestal še z namestnikom direktorja slovaške policije Milanom Lučanskyjem, s katerim sta pregledala delovanje uradnikov za zveze obeh držav v Europolu.

Konference se udeležuje 180 šefov policij in visokih predstavnikov iz držav EU, držav schengenskega območja ter Albanije, Črne gore, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Turčije, Izraela, Rusije, Kolumbije in ZDA, Evropske komisije in drugih agencij EU.