Sorodne objave

 

Preiskovanje sumov kaznivih dejanj v bančnem sektorju je ena od prednostnih nalog policije oz. Nacionalnega preiskovalnega urada v boju proti gospodarski kriminaliteti.

Gre za zahtevne predkazenske postopke, ki jih praviloma vodijo pristojna državna tožilstva in ki zahtevajo usklajeno in strokovno delovanje policije in drugih organov. Tovrstne kriminalitete pa ni mogoče učinkovito in uspešno preiskovati brez kooperativnosti bančnega sektorja.

Zato nas preseneča odziv največje slovenske banke ob preiskavi domnevnih nezakonitostih in izvedbi hišnih preiskav, ki smo jih opravili konec preteklega tedna. V konkretnem primeru Specializirano državno tožilstvo daje Nacionalnemu preiskovalnemu uradu usmeritve in strokovna navodila. Vsa preiskovalna dejanja izvajamo na podlagi odredbe pristojnega sodišča, ki je garant načela zakonitosti. Po naših podatkih je tudi sodni senat potrdil zakonitost in utemeljenost izdane odločbe o pridržanju, kar govori o pravilnosti naših odločitev.

Poskus zmanjševanja pomena policijske preiskave, ker je bila ta sprožena na podlagi anonimne prijave, je povsem neumestna. Način zaznave sumov z anonimno prijavo je pogost način zaznave, zato je nanje potrebno reagirati. Ključno pri omenjeni zadevi je dejstvo, da so iz prijave izhajali razlogi za sum uradno pregonljivega kaznivega dejanja in da so le te preiskovalci še dodatno utemeljili. Kajti zakonita podlaga za izdajo sodnih odredb za izvedbo hišnih preiskav je, da preiskovalci zberejo dovolj dokazov za utemeljeni razlog za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. Seveda pa policijska preiskava še ni zaključena, potrebno je opraviti še vrsto operativnih opravil v smislu utemeljitve oziroma zavrženja suma storitve očitanega kaznivega dejanja.

Zato odločno zavračamo namigovanja o motivih, ki bi bili v nasprotju s ciljem oziroma namenom preiskave konkretnega primera. Takšna namigovanja razumemo kot neupravičeno diskreditacijo dela Nacionalnega preiskovalnega urada in preiskovalcev, ki svoje delo opravljajo izključno v skladu s stroko in zakonskimi pooblastili. Od Banke Slovenije in bank zato pričakujemo kooperativnost, da bodo preiskovalci lahko čimprej opravili svoje delo zaradi zakonske zaveze policije, da preišče in razjasni sume konkretnih kaznivih dejanj.