Kriminalisti in policisti Policijske uprave Celje so v sodelovanju z Upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave, kriminalisti Policijske uprave Ljubljana, varnostnimi organi Italije, Avstrije, Nemčije, Nizozemske, Belgije, Francije, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske v ponedeljek, 14. oktobra 2013, zaključili obsežno preiskavo kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Osem oseb, starih od 28 do 54 let, so kazensko ovadili zaradi suma storitve dvanajstih kaznivih dejanj po členu 186/I-III Kazenskega zakonika.

Dve ovadeni osebi sta z območja Ljubljane, pet jih s širšega območja Celja, eden pa je tujec. Ob zaključku preiskave so kriminalisti in policisti opravili 13 hišnih preiskav, 12 osebnih preiskav in 12 preiskav vozil. Dvanajstim osumljenim so odredili pridržanje po Zakonu o kazenskem postopku. Sedem osumljenih so včeraj privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Celju, ki jim je odredil sodno pridržanje.

govorci

Eno najobsežnejših mednarodnih kriminalističnih preiskav s področja tihotapljenja prepovedanih drog smo na kratko prestavili pred dvema dnevoma, podrobneje pa danes, 17. oktobra 2013, na novinarski konferenci na Policijski upravi Celje. Govorci so bili (na fotografiji z leve) Tomaž Peršolja, vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, Edvard Ermenc, okrožni državni tožilec Okrožnega državnega tožilstva v Celju, in Damijan Turk, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Celje.


Zvočni posnetek izjave Damijana Turka (mp3) 


Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so z obsežno preiskavo omenjenih kaznivih dejanj začeli konec lanskega leta. Zoper osumljene so uporabili tako klasične metode policijskega dela kot tudi prikrite preiskovalne ukrepe, s katerimi so pridobili dokaze o izvrševanju organiziranih oblik kaznivih dejanj.

Pri preiskavi so ugotovili, da so glavni akterji kriminalne združbe vsakodnevno prodajali prepovedano drogo kokain in amfetamin v količinah od 1 g do 3 kg in pri tem oskrbovali odvisnike in nadaljnje prodajalce iz celotnega območja Celja in tudi širše. Prav tako so ugotovili, da so prepovedano drogo amfetamin nabavljali na Nizozemskem. Člani kriminalne združbe so bili dobro organizirani, med seboj so imeli izredno dobro premišljene in razdeljene vloge (prodajalci, tihotapci, posredniki, pomagači). Glede na količine prepovedanih drog, s katerimi so osumljeni razpolagali, in glede na intenzivnost in gostoto prodaj, kriminalistična policija predvideva, da so osumljeni mesečno prodali skupaj od 500 gramov do 1 kg kokaina in amfetamina.

Kriminalisti so v nadaljevanju ugotovili, da so se osumljeni zaradi tihotapstva drog in transporta organizirali in povezali v širšo mednarodno kriminalno dejavnost. S pomočjo avtoprevozniškega podjetja iz Celja je kriminalna združba sodelovala tudi pri organizaciji transporta večjih količin prepovedane droge kokain, predvsem na relaciji Nizozemska – Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. Pri tem so člani kriminalne združbe sodelovali s kriminalno populacijo v obeh omenjenih državah. Kriminalistična policija na podlagi nekaterih ugotovitev ugotavlja, da je kriminalna združba na tej relaciji mesečno ali celo tedensko organizirala prevoz večjih količin prepovedane droge kokain od približno 20 kg pa vse do 50 kg.

Kriminalna združba je v dneh do 14. oktobra 2013 organizirala transport prepovedane droge kokain iz Nizozemske, preko Belgije in Francije v Združeno kraljestvo Velike Britanije. V ta namen so si v tovornem prometu priskrbeli legalni prevoz večje količine sladoleda iz Republike Slovenije v Združeno kraljestvo Velike Britanije. Prevoz so izvedli tako, da so na Nizozemskem poleg sladoleda v tovorno vozilo skrili še 18 kg prepovedane droge kokain. Med sladoledom skrito drogo so nato tihotapili v London. V usklajeni akciji s slovensko kriminalistično policijo so bili v Londonu aretirani trije pripadniki kriminalne združbe, kjer so jim zasegli 18 kg kokaina.

V času celotne preiskave v Republiki Sloveniji so kriminalisti in policisti zasegli 11 kg prepovedane droge amfetamin, 400 g prepovedane droge kokain, 120 paketkov po 1 g pakirane prepovedane droge kokain, pripravljene za ulično prodajo, ter 2 kg prepovedane droge konoplje. Skupno so opravili 46 zasegov prepovedanih drog.


V omenjeni preiskavi je slovenska policija prve kontakte s tujimi varnostnimi organi vzpostavila preko policijskih atašejev vpletenih držav. Glede na obsežnost in samo problematiko so pristojni varnostni organi sprejeli pobudo slovenske policije po skupni kriminalistični preiskavi in se v preiskavo tudi aktivno in neposredno vključili. Tovrstno mednarodno sodelovanje med varnostnimi organi se uresničuje preko Sektorja za mednarodno sodelovanje v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi ter preko institucij kot so Europol, Interpol in Eurojust.

Stanje v Republiki Sloveniji glede prepovedanih drog

Število obravnavanih kaznivih dejanj kot tudi število in količine zaseženih prepovedanih drog kažejo na uspešno delo policije na področju prometa s prepovedanimi drogami. V prvih devetih mesecih letošnjega leta je bilo na območju Slovenije s področja prepovedanih drog obravnavanih 1532 kaznivih dejanj.

Po količini zaseženih prepovedanih drog in številu zasegov prepovedanih drog še vedno prednjači konoplja, ki se kot edina prepovedana droga proizvaja tudi v Sloveniji. Proizvodnje drugih prepovedanih drog policija do zdaj ni evidentirala. Na območju Slovenije je policija letos evidentirala 57 prostorov v katerih so pod umetno ustvarjenimi pogoji osumljenci gojili konopljo. Lani so policisti v enakem obdobju odkrili 59 takšnih prostorov.

Zasege prepovedane droge konoplje je policija obravnavala tudi na mejnih prehodih. V letošnjem letu so na mejnem prehodu Obrežje zasegli 123 kg konoplje in 3 kg heroina in na mejnem prehodu Gruškovje 22 kg konoplje, Na počivališču Povodje so policisti in kriminalisti v sklopu kriminalistične preiskave zasegli 1 kg kokaina. V letošnjem letu policija beleži tudi porast količine zaseženih tablet in ampul nedovoljenih snovi v športu, ki jih tujci, predvsem iz vzhodnih držav, tihotapijo v tranzitu v smeri Italije. Zabeležen je tudi porast zastrupitev s prepovedano drogo GHB (t. i. tekoči ekstazi). Štirinajst primerov je bilo evidentiranih na območju Ljubljane, dva pa na območju Maribora.