Sorodne objave

 

Policisti in kriminalisti Policijske uprave Koper so pretekli teden skupaj s cariniki na mejnem prehodu Starod pregledali tovorno vozilo albanskih registrskih številk, ki je bilo namenjeno iz Hrvaške v Slovenijo. Pri pregledu vozila, pri katerem so sodelovali tudi vodniki in službeni psi policije ter carine, so odkrili dobrih 463 kilogramov konoplje. Uspešno preiskavo so predstavili na današnji novinarski konferenci.

003

 Potek preiskave sta predstavila Tomaž Peršolja iz Uprave kriminalistične policije v Generalni policijski upravi in Dean Jurič, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Koper.


V sredo, 30. oktobra 2013, se je na mednarodni mejni prehod Starod iz smeri Hrvaške s tovornim vozilom albanskih registrskih številk pripeljal 30-letni albanski državljan. Policisti so na podlagi določil Zakona o nadzoru državne meje opravili temeljito mejno kontrolo vlečnega in priklopnega vozila, pri čemer so uporabili tudi službenega psa za odkrivanje prepovedanih drog iz Policijske postaje vodnikov službenih psov PU Koper. Službeni pes je med pregledom priklopnega vozila nakazal, da se v predelu pod lesenim dnom nahaja prepovedana droga. Ker je bilo priklopno vozilo zapečateno s carinsko plombo, so policisti za pomoč pri pregledu priklopnega vozila zaprosili uslužbence carine, ki so odstranili carinsko plombo in opravili mejno kontrolo. Pri tem so prav tako uporabili službenega psa za odkrivanje prepovedanih drog. Tudi ta je pri pregledu priklopnega vozila s kretnjami in praskanjem na prednjem desnem in zadnjem levem delu priklopnika nakazal, da se pod dnom priklopnika nahaja prepovedana droga. Ker je obstajal sum, da se v dnu vozila, na katerem so bile naložene palete drv, nahajajo prepovedani predmeti oz. prepovedana droga, so se uslužbenci carine odločili za podroben pregled priklopnega vozila, pri čemer so uporabili vrtalni stroj in z njim zavrtali v leseno dno priklopnika. Pod dnom je bil v celotni dolžini priklopnega vozila prirejen prostor. Na svedru vrtalnega stroja so pri tem obstali sledovi posušenih rastlinskih delcev zelene barve, ki so dajali specifičen vonj, značilen za konopljo.

Policisti so skozi zvrtano luknjo s pomočjo endoskopa pregledali notranjost prostora in odkrili večje število paketov. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu kazenskega zakonika je bila istega dne vozniku tovornega vozila odvzeta prostost na podlagi določil Zakona o kazenskem postopku.

IMG 8393

Naslednji dan, 31. oktobra 2013, je bila pridobljena odredba Okrožnega sodišča v Kopru in opravljena natančnejša preiskava vlečnega in priklopnega vozila albanskih registrskih številk. Pod lesenim dnom, ki je bilo privito na kovinske nosilce, se je nahajal posebej prirejen kovinski prostor, razdeljen v štiri prekate po celotni širini in dolžini priklopnega vozila, globine 15-20 cm, za katerega je bilo ugotovljeno, da ne gre za originalni del prikolice in je bil naknadno vgrajen. V vseh štirih prekatih so bili PVC paketi velikosti približno 35x20 cm. V  vsakem prekatu so bili med seboj povezani z vlečnim trakom. PVC paketi so bili naloženi po celotni dolžini priklopnega vozila, zunanji PVC ovoji (v vsakem ovoju so se nahajali po 2 do 3 PVC paketi) so bili namazani s strojno mastjo oz. oljem. Po končani preiskavi oz. pregledu priklopnega vozila je bilo ugotovljeno, da se je v prirejenem delu nahajalo skupno 413 paketov, v katerih je bila rastlinska snov. Bruto teža vseh zavarovanih paketov je bila 463 kg in 448 g.

Albanski državljan je bil v policijskem postopku zaslišan, pri čemer se je zagovarjal z molkom. 1. novembra je bil s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 1. odstavku 186. členu KZ-1 zaslišan pri preiskovalni sodnici, ki je zoper osumljenega odredila pripor. V Kazenskem zakoniku je za tovrstno kaznivo dejanje zagrožena kazen zapora v trajanju od 1 do 10 let.

Koprski kriminalisti so na podlagi Uredbe o načinu ravnanja z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami po izvedenem vzorčenju pri Nacionalnem forenzičnem laboratoriju predlagali Okrožnemu sodišču izdajo odredbe za predčasno uničenje zasežene prepovedane droge.

011

K uspešnemu odkritju konoplje sta odločilno prispevala koprski vodnik službenega Silvo Dariž in njegova štirinožna pomočnica Bri.


Od prijetja osumljenega policija aktivno nadaljuje s kriminalistično preiskavo, vključno z mednarodnim sodelovanjem z vpletenimi državami. Kriminalistična preiskava je usmerjena predvsem v identifikacijo izvora prepovedane droge, kot tudi v identifikacijo prejemnikov prepovedane droge. Po operativnih podatkih Policije se kilogram konoplje na albanskem ilegalnem tržišču prodaja tudi po ceni 200 evrov za kilogram, z vsakim prestopom državne meje, pa cena narašča. V slovenskem prostoru se kilogram konoplje prodaja po ceni med 2.000 in 3.000 evri za kilogram, v Italiji pa lahko cena naraste tudi do 4.000 evrov za kilogram.

Ocenjujemo, da bi si osumljeni v primeru preprodaje zasežene prepovedane droge v Sloveniji pridobil protipravno premoženjsko korist v višini med 900.000 in 1,4 milijona evrov, v primeru preprodaje v Italiji, pa tudi do 1,8 milijona evrov.


Ukrepi na področju prepovedanih drog

Število obravnavanih kaznivih dejanj kot tudi število in količine zaseženih prepovedanih drog kažejo na uspešno delo policije na področju prepovedanih drog. V prvih devetih mesecih letos je bilo na območju Slovenije obravnavanih 1532 kaznivih dejanj (1578 v enakem obdobju 2012). Prav tako je tudi število zasegov prepovedanih drog v istih statističnih okvirih kot v enakem obdobju lani, saj je bilo pri obravnavi kaznivih dejanj in prekrškov izvedenih 3211 zasegov prepovedanih drog.

Po količini zaseženih prepovedanih drog in številu zasegov prednjači konoplja, saj smo to prepovedano drogo zasegli v 2333 primerih. Za omenjeno prepovedano drogo lahko potrdimo, da je edina, ki se proizvaja v Sloveniji. V letošnjem letu smo obravnavali  58  prostorov, v katerih se je pod umetno ustvarjenimi pogoji gojila konoplja, lani je bilo v enakem obdobju odkritih 59 takšnih prostorov. Proizvodnje drugih prepovedanih drog nismo evidentirali.