Sorodne objave

 

Policisti so v ponedeljek, 11. novembra, na Kapucinskem trgu v Škofji Loki preprečili oborožen rop v denarni ustanovi, uspešni pa so bili tudi pri izsleditvi storilcev, saj so prijeli in pridržali vse osebe, ki so osumljene storitve tega kaznivega dejanja. Več informacij o uspešni preiskavi smo predstavili na današnji novinarski konferenci.

 Izsledke preiskave sta predstavila mag. Boštjan Lindav, vodja Sektorja kriminalistične policije v Policijski upravi Kranj, in Aleš Kegljevič, vodja Oddelka za premoženjsko kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije v Generalni policijski upravi.

IMG 4894

Mladoletnika, zamaskirana in oborožena s strelnim orožjem, sta vstopila v denarno ustanovo, tam v uslužbenko usmerila vsak svojo pištolo in od nje zahtevala denar. V tistem trenutku so policisti vstopili v prostor in razorožili oba osumljenca.


Gorenjski kriminalisti v ponedeljek preprečili oborožen rop in pridržali osumljence

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije na kranjski policijski upravi so pri opravljanju nalog policije prišli do podatkov, na podlagi katerih je bilo mogoče sklepati, da bo v eni od denarnih ustanov na Gorenjskem izvršen oborožen rop. Takoj so začeli opazovati več denarnih ustanov na Gorenjskem, ko se je okoli 16. ure na Kapucinskem trgu v Škofji Loki zgodil poskus oboroženega ropa, ki so ga policisti preprečili.

Na kraju so prijeli dva mladoletnika iz Kranja, ko sta zamaskirana in oborožena s strelnim orožjem vstopila v denarno ustanovo, tam v uslužbenko usmerila vsak svojo pištolo in od nje zahtevala denar. V tistem trenutku so v prostor vstopili policisti, ki so oba osumljenca razorožili in s tem preprečili nevarnost. Kasneje je bilo ugotovljeno, da sta roparja uporabljala strašilni pištoli, ki pa sta bili po izgledu enaki pravemu orožju.

V okolici denarne ustanove so policisti prijeli še enega mladoletnika, ki je takoj, ko je opazil, da so bili njegovi kolegi prijeti, s skuterjem pobegnil proti Podlubniku. Z zbiranjem  obvestil je bilo kasneje ugotovljeno, da je mladoletnik iz okolice Škofje Loke osumljenima nudil pomoč, saj je pred denarno ustanovo pazil na prihod policije.

Z zbiranjem obvestil in z ogledom kraja kaznivega dejanja so kriminalisti ugotovili tudi kraj, kjer sta osumljena mladoletnika shranila oblačila, ki bi jih uporabila pri begu, in tudi, da je pri izvrševanju kaznivega dejanja prijetim mladoletnikom pomagal 20-letni Kranjčan, ki je bil že večkrat obravnavan zaradi različnih kaznivih dejanj, tudi zaradi ropa. Ostali trije mladoletniki pred tem še niso bili obravnavani zaradi kaznivih dejanj. Kriminalisti so vsem štirim osumljencem v ponedeljek odvzeli prostost, s kazensko ovadbo pa bodo privedeni k preiskovalni sodnici okrožnega sodišča. Kriminalisti še preverjajo tudi vpletenost osumljencev v druge rope.

Za kaznivo dejanje ropa, ki sta ga storili dve ali več oseb, ali če je vrednost ukradene stvari velika in si je storilec hotel prilastiti stvar take vrednosti, se storilec kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.


Trendi pri izvrševanju kaznivih dejanj zoper premoženje se spreminjajo, način ostaja enak

Trendi izvrševanja kaznivih dejanj zoper premoženje, s tem pa tudi trendi izvrševanja ropov, se s časom spreminjajo, predvsem zaradi spremenjenega načina poslovanja z gotovino, zaradi tehničnih izboljšav na področju mehanskih in elektronskih sistemov varovanj ter zaradi prilagajanja storilcev razmeram in potrebam na trgu tako v Sloveniji kot tudi v Evropi. Slovenija ima sicer že leta manjšo problematiko ropov v primerjavi z ostalimi članicami, hkrati pa ima višji odstotek preiskanosti oboroženih ropov, predvsem hujših.

Način izvrševanja ropov pa se z leti ni posebej spremenil. Storilci namreč še vedno uporabljajo maske, strelno orožje, nože, ukradena vozila za pobeg, občasno tudi notranje informacije ipd. Roparji so vedno veljali tudi za nasilne in predrzne, saj je izvršitev ropa neposredno vezana na uporabo nevarnih predmetov, s katerimi storilec neposredno zagrozi oškodovancu.

V letošnjem letu je bilo na Gorenjskem 34 ropov in poskusov ropov, od tega 11 v denarnih ustanovah. Kriminalisti so letos preiskali 17 ropov (vključno s ponedeljkovim). Do 9. novembra letos je bila proti 18 osumljencem vložena kazenska ovadba, od tega za tri mladoletnike in 15 osumljencev, ki so bili stari med 18 in 44 let.


Padec števila ropov po letu 2002 in porast po letu 2011

V zvezi s preiskovanjem oboroženih ropov ugotavljamo, da smo bili v času po osamosvojitvi priča porastu števila ropov v finančnih institucijah in menjalnicah. Od leta 2002 naprej pa smo beležili padec števila oboroženih ropov, kar lahko pripišemo predvsem dvigu standardov varovanja v finančnih institucijah in prehodu na novo plačilno valuto, tj. evro, zaradi česar se je v Sloveniji število menjalnic močno zmanjšalo. Padec števila ropov v finančne institucije smo beležili vse do leta 2011, ko smo ponovno zabeležili porast. Sam trend izvrševanja ropov se nadaljuje tudi v letu 2012 in 2013.


Takoj po ropu je izjemno pomembno, da oškodovanci in priče hitro posredujejo informacije

Slovenska policija ima izdelane standarde operativnih ukrepov, ki jih izvaja v primeru izvršitve ropa. Vsak primer se obravnava individualno. Podrobna in natančna preiskava primera pa policiste usmerja k ugotovitvam. Prav tako je bil v zadnjih letih vzpostavljen sistem neposrednega mednarodnega sodelovanja, ki omogoča hitro neposredno izmenjevo operativnih informacij, sledi papilarnih linij, DNK vzorcev in fotografij.

Uspešna preiskava ropov in prijetje storilcev pa je odvisno predvsem od prvih in pravočasnih informacij, ki jih policija pridobi od oškodovancev in oseb, ki so bile priča ropu. Zato pozivamo vse, ki bi bili priča izvrševanju ropa ali pa begu roparjev, da svoja opažanja v čim krajšem času sporočijo policiji na številko 113 ali na brezplačno anonimno telefonsko številko 080 12 00.

Kako ravnati ob ropu?

Ulični ropi