Sorodne objave

 

Nacionalni preiskovalni urad danes, 20. novembra 2013, preiskuje kazniva dejanja gospodarske kriminalitete na območju ljubljanske, mariborske, celjske, koprske in novogoriške policijske uprave.

Kot je povedal direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Majhenič, so preiskovalci ob 6. uri zjutraj na podlagi odredb sodišča pri fizičnih in pravnih osebah pričeli z 31 hišnimi preiskavami, v katerih iščejo poslovno dokumentacijo in druge materialne dokaze. Med izjavo za javnost, okoli 14. ure, je še vedno potekalo 12 hišnih preiskav.

IMG 9131

Zvočni posnetek izjave direktorja NPU Darka Majheniča (mp3) 


Na podlagi Zakona o kazenskem postopku so preiskovalci zjutraj zaradi zbiranja obvestil in dokaznih predmetov o obravnavanih kaznivih dejanjih odvzeli prostost petim osumljenim osebam ter jim za čas, dokler trajajo zakonsko določeni razlogi, tudi pridržali (v času dajanja izjave je bilo pridržanih vseh pet osumljencev)

Doslej so policisti zasegli obsežno in raznovrstno poslovno dokumentacijo ter nosilce elektronskih podatkov. Pri hišnih preiskavah skupno sodeluje 125 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada in kriminalistov ter policistov iz mariborske, celjske in ljubljanske policijske uprave.

Preiskava, ki jo usmerja Specializirano državno tožilstvo, poteka z namenom utemeljitve sumov storitve dveh kaznivih dejanj zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti, za kar je zagrožena kazen zapora do 8 let.

Današnje aktivnosti predstavljajo nadaljevanje začete obsežne kriminalistične preiskave v zvezi s kaznivimi dejanji gospodarske kriminalitete v dveh gospodarskih družbah z območja Ljubljane in Šempetra pri Gorici. V primeru novogoriške družbe smo že v letu 2011 zaključili predkazenski postopek zoper nekdanje vodilne v tej družbi zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti v povezavi z menedžerskim prevzemom podjetja, pri čemer so podjetje oškodovali za več kot sedem milijonov evrov. Koprsko okrožno sodišče je letos zoper štiri obtožene osebe zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti izdalo obsodilno sodbo in izreklo zaporno kazen v skupni višini 16 let in pol ter plačilo stranske denarne kazni.

Današnja preiskovalna dejanja se nanašajo na ugotavljanje udeležbe treh novo osumljenih oseb pri preprodaji delnic izdajatelja družbe iz Šempetra pri Gorici, ki so bile v letu 2007 v kratkem časovnem obdobju večkrat preprodane. Med prodajalci je tudi luksemburška družba, ki je s tem poslom pridobila najmanj 8 milijonov evrov premoženjske koristi in večji del sredstev vložila v nakup delnic izdajatelja družbe iz Velenja.

IMG 9114

"V primeru prodaje delnic izdajatelja velenjske družbe smo doslej ugotovili, da je zastopnik manjšinskih delničarjev, ki med drugim hrani delnice za tudi za skrite lastnike in zastavne upnike, napeljal odgovorni osebi večinskega lastnika – torej slovenske družbe s področja elektroenergetike, da odkupi delnice po prevrednoteni vrednosti, pri čemer naj bi bile delnice dejansko vredne bistveno manj, po nekih ocenah bi naj bile celo brez vrednosti. Te so trenutno nelikvidne, netržne, s padajočo vrednostjo, od leta 2009 so se preprodajale zgolj med povezanimi osebami.

Namen izvršitve kaznivih dejanj je izključno v pridobitvi velike protipravne premoženjske koristi v višini 4,8 milijonov evrov, vendar je dejanje ostalo pri poskusu. Protipravno pridobljena korist bi se odrazila tako v prodaji nelikvidnih delnic manjšinskih delničarjev, povračilu dela kupnine osumljenih za nakup delnic družbe iz Velenja in izterjavi koristi pri poslu, povezanim s preprodajo delnic družbe iz Šempetra," je še povedal Majhenič in dodal: "V nadaljevanju kriminalistične preiskave bomo preverjali tudi okoliščine v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja pranja denarja. Operativne aktivnosti kriminalistične policije na terenu še vedno potekajo. V naslednjih dneh bomo nadaljevali z zbiranjem obvestil ter s pregledom zasežene poslovne dokumentacije in nosilcev elektronskih podatkov."