Sorodne objave

 

Na današnji novinarski konferenci smo predstavili podrobnosti kriminalistične preiskave zoper tri kriminalne združbe, ki so delovale na območjih Nove Gorice, Ljubljane in Maribora ter se ukvarjale z nabavo prepovedanih drog in uličnim razpečevanjem. Ocenjujemo, da bi kriminalne združbe s prodajo na drobno zaslužile preko 200.000 evrov.

Kompleksnost in zahtevnost preiskovanja kaznivih dejanj, ki so jih osumljeni člani teh kriminalnih združb, je razvidna iz njihove povezanosti. Namreč vse tri združbe so bile povezane tako pri nabavi prepovedanih drog kot tudi pri uličnem razpečevanju. Osumljeni so delovali na celotnem ozemlju Slovenije in bili tudi povezani s tujimi kriminalnimi združbami, predvsem iz Italije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Avstrije, kar pa je seveda terjalo večjo angažiranost kriminalistične policije pri zbiranju dokaznega gradiva. V vseh treh kriminalističnih operacijah so se na podlagi dovoljenj pristojnih državnih tožilstev in sodišč izvajali prikriti preiskovalni ukrepi, ki jih določa Zakon o kazenskem postopku, in to skupaj zoper 24 osumljencev.

V kriminalističnih preiskavah je bilo skupno zaseženo:

  • 1386 g heroina (od tega je bilo 115 g heroina zaseženo na Hrvaškem),
  • 779 g kokaina (od tega 170 g kokaina zaseženega v Italiji, 100 g v Avstriji),
  • 22.395 g konoplje,
  • 111 sadik konoplje,
  • 830 g MDMA,
  • 52 g hašiša in
  • 8,5 g amfetaminov.

Članom kriminalnih združb smo na hišnih preiskavah zasegli skupno 36.000 evrov ter eno osebno vozilo.

V aktivnostih je sodelovalo skupno 150 kriminalistov, policistov in pripadnikov Specialne enote ter policistov s psi za iskanje prepovedanih drog. Celotni predkazenski postopek so usmerjala pristojna okrožna državna tožilstva.

V Sloveniji je bilo letos do decembra zaznanih 1953 kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog (člena 186 in 187 Kazenskega zakonika), kar je statistično približno enako kot v enakem lanskem obdobju, ko je bilo v evidentiranih 1936 kaznivih dejanj.

IMG 0348

Podrobnosti kriminalistične preiskave so danes, 9. decembra 2013, na novinarski konferenci predstavili (z leve): Franc Oder, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije PU Maribor, Stojan Belšak, vodja oddelka za organizirano kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije PU Ljubljana, Tomaž Peršolja, vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, in Marino Pangos, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica.

IMG 0356

Zvočni posnetek izjave Tomaža Peršolje (mp3) 

IMG 0357

Zvočni posnetek izjave Stojana Belšaka (mp3) 

IMG 0362Zvočni posnetek izjave Marina Pangosa (mp3) 

IMG 0376Zvočni posnetek izjave Franca Odra (mp3) 


Novinarska vprašanja in odgovori nanje (mp3)


Kriminalistična preiskava PU Ljubljana

4. 12. 2013 so ljubljanski kriminalisti v sklopu obsežne policijske akcije opravili 13 hišnih preiskav pri 9 osumljenih, od katerih so 6 osebam odvzeli prostost in odredili pridržanje. Prostost so odvzeli 27-letnemu drž. Slovenije iz Tolmina, 27-letnemu drž. Slovenije, ki neprijavljen prebiva v Ljubljani, 43-letnemu drž. Slovenije iz Ljubljane, 27-letnemu drž. Slovenije iz Tolmina, 21-letnemu drž. Slovenije, ki neprijavljen prebiva v Ljubljani in 26-letnemu drž. Slovenije iz Tolmina, ki jih utemeljeno sumijo storitve najmanj 17 kaznivih dejanj Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in prehodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po členu 186 KZ.

Preiskava se je začela v začetku leta 2013, ko so kriminalisti pričeli zbirati dokaze o organizirani kriminalni združbi, ki se je ukvarjala s preprodajo prepovedane droge. V preiskavi so ugotovili, da je glavni organizator 43-letnik iz Ljubljane, ki je prodajal prepovedano drogo hudodelski združbi, ki jo je vodil 27-letnik iz Tolmina, ter drugi hudodelski združbi, ki jo je vodil 44-letnik iz Ljubljane, katerega so že preiskovali novogoriški kriminalisti. Hudodelska združba iz Tolmina je prodajala prepovedano drogo na območju Slovenije ter odjemalcem z območja Italije in Avstrije, poleg tega pa se je ukvarjala tudi z vzpostavljanjem posebno prirejenih prostorov za gojenje prepovedane droge konoplja rastlina.

V preiskavi organizirane hudodelske združbe so kriminalisti z uporabo posebnih policijskih ukrepov zaznali prodajo in zasegli 459,9 g kokaina, poleg tega pa zasegli še najmanj 12.327 g prepovedane droge konoplja rastlina. Cena za gram prepovedane droge kokain je znašala 70 evrov, za kilogram prepovedane droge konoplja rastlina pa se je cena gibala med 3.800 in 5.500 evri. Hudodelska združba si je s prodajo prepovedano droge kokain pridobila najmanj 28.000 evrov, s prodajo prepovedane droge konoplja rastlina pa najmanj 44.900 evrov protipravne premoženjske koristi. Navedeni združbi kriminalisti očitajo tudi kaznivo dejanje Velike tatvine zaradi tatvine elektrike, ki so jo uporabljali za ilegalno gojenje konoplje v sklopu posebej prirejenega prostora. Pri tem so si pridobili protipravno premoženjsko korist v višini 5.736 evrov.

V hišnih preiskavah so zasegli 106,93 g kokaina, 141 g heroina, 830 g prepovedane droge MDMA ter 9,442 g konoplja rastlina. Pri enem izmed osumljenih je bil odkrit tudi posebno prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplja rastlina, v katerem je osumljeni gojil 111 kosov. Prav tako je imel že posušeno in pripravljeno tovrstno prepovedano drogo v količini 465,7 g za nadaljnjo prodajo. Cena za gram prepovedane droge MDMA na črnem trgu znaša med 30 in 50 evrov. S prodajo prepovedane droge, ki je bila zasežena na hišnih preiskavah, bi si osumljenci pridobili okoli 50.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Poleg tega so enemu od osumljencev zasegli vozilo znamke VW Golf, serije VII, letnik 2013, v vrednosti 31.570 evrov, za katerega obstaja utemeljen sum, da si ga je kupil z denarjem, ki ga je pridobil s preprodajo prepovedane droge. Prav tako je policija različnim osumljencem zasegla 19.100 evrov in 300 švicarskih frankov. Za vse navedene predmete je policija tožilstvu podala predlog, da se premoženjska korist odvzame. Enemu osumljencu je bila zasežena tudi pištola kalibra 7,65 mm, model 70, s pripadajočim nabojnikom in 7 naboji kalibra 7,65 mm, 1 x naboj kalibra 9 mm ter en bokser – hladno orožje, drugemu osumljencu pa 43 nabojev kalibra 9 mm luger. V sklopu hišnih preiskav je bilo zaseženih več mobilnih telefonov in drugih predmetov, za katere sumimo, da so jih osumljenci uporabljali pri izvrševanju svoje kriminalne dejavnosti.

Osumljenci so bili v preteklosti že obravnavani zaradi preprodaje prepovedane droge, prav tako pa so določena kazniva dejanja izvrševali tudi izven Slovenije. 5. 12. 2013 so ljubljanski kriminalisti na Okrožno sodišče v Ljubljani skupaj s kazensko ovadbo privedli 6 osumljencev, pri čemer je bil zoper 5 osumljencev odrejen pripor, zoper enega pa sodno pridržanje. Skupaj so ljubljanski kriminalisti podali kazensko ovadbo na ODT Ljubljana zoper 11 osumljenih, in sicer zaradi izvršitve 17 kaznivih dejanj Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in prehodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po členu 186 KZ, od tega za 12 kaznivih dejanj z elementi organizirane kriminalitete in enega kaznivega dejanja Velike tatvine po členu 205/I-2 KZ.


Kriminalistična preiskava PU Nova Gorica

Novogoriški kriminalisti so v sodelovanju z ljubljanskimi in mariborskimi kriminalisti ter UKP GPU, italijanskimi orožniki in hrvaškimi kriminalisti v 14-mesečni preiskavi razkrili kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s prodajo prepovedane droge na območju Slovenije, Italije in Hrvaške. V začetku leta so zaznali, da so 17-letnik, 20-letnik in 24-letnik prodali 4 grama kokaina in nekaj gramov amfetamina ter jih med preprodajo tudi prijeli. V istem času so ugotovili, da je 31-letnik, drž. BIH, prebivajoč na območju Nove Gorice, prepovedano drogo kokain in konopljo smolo prodajal tudi v italijanski Gorici, kjer je bil tudi prijet ob prodaji 5 gramov kokaina. Po tem, ko so ga prijeli italijanski varnostni organi, so pri 31-letniku v okolici Nove Gorice opravili hišno preiskavo. Pri preiskavi so našli in zasegli 40 grama kokaina in 52 gramov konoplje-smole. V začetku leta so tako na ODT v Novi Gorici ovadili 17-letnika, 20-letnika, 24-letnika in 31-letnika, vsi doma iz Nove Gorice oz. njene okolice, zaradi utemeljenega suma, da so storili 5 kaznivih dejanj Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186/I. čl. KZ.

Na podlagi teh ugotovitev in novo pridobljenih podatkov, ki so sume o izvrševanju tovrstnih kaznivih dejanj utemeljevali, so bili v nadaljevanju odrejeni tudi prikriti preiskovalni ukrepi. Vse od poletja dalje so ob aktivnem usmerjanju Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici tudi na tak način intenzivno pridobivali nove dokaze o kaznivih dejanjih. Tako so glede na kriminalne povezave 4. 12. 2013 v zgodnjem dopoldanskem času usklajeno z ostalimi sektorji kriminalistične policije odvzeli prostost in 5. 12. 2013 v večernem času skupaj s kazensko ovadbo k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici privedli 42-letnika iz okolice Nove Gorice, 40-letnega drž. Bosne in Hercegovine, ki več let prebiva na območju Nove Gorice, 44-letnika, stanujočega v Ljubljani, 31-letnika iz okolice Ljubljane, 55-letnika in 22-letnika, oba iz Ljubljane, ki so osumljeni, da so storili 20 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186/I. členu KZ.

Vseh šest pridržanih je bilo privedenih k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju zoper 5 osumljenih odredil pripor, enega pa po prvotnem sodnem pridržanju izpustil na prostost. V kazenski ovadbi osumljene utemeljeno sumijo, da so kot dobro organizirana združba zagotavljali in preprodajali razne vrste prepovedane droge, kot so heroin, kokain, konoplja smola, t. i. hašiš, in amfetamine na območjih Nove Gorice, Ljubljane, Maribora, Italije in Hrvaške. Utemeljili so sume, da sta 55-letnik in 22-letnik v Ljubljani dobavljala heroin 44-letniku, kateremu je tudi 31-letnik dobavljal prepovedano drogo kokain. 44-letniku očitajo, da je nato prepovedano drogo dobavljal 42- in 40-letniku, ki sta prepovedano drogo prodajala v Novi Gorici in Italiji, sam 44-letnik pa je prepovedano drogo prodajal tudi na Hrvaško.

Med preiskavo so ugotovili, da so člani združbe prodali 1.037 g prepovedane droge heroin in 217 g prepovedane droge kokain. V okviru tega so kriminalisti SKP PU Nova Gorica zasegli 912 g heroina, 147 g kokaina, 52 g konoplje smole in več gramov amfetamina, italijanski orožniki pa so v sodelovanju z novogoriškimi kriminalisti zasegli 66 g kokaina, hrvaški pa 115 g heroina. Na podlagi zbranih podatkov tako utemeljeno sumijo, da si je združba s prodajo kokaina pridobila najmanj 19.000 evrov in s prodajo heroina 51.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

V zaključni akciji so kriminalisti in policisti opravili 11 hišnih preiskav in 5 osebnih preiskav. Pri hišnih in osebnih preiskavah so kriminalisti poleg prepovedane droge zasegli večjo količino gotovine, več telefonov, računalnikov in drugih predmetov za katere se sumi, da so jih osumljenci pridobili ali jih uporabljali pri izvrševanju teh kaznivih dejanj. Celotni predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.


Kriminalistična preiskava PU Maribor

Mariborski kriminalisti so 4. 12. 2013 zaključili večmesečno zbiranje obvestil in odvzeli prostost 7 osumljencem z območja PU Maribor, starim od 21 do 47 let, ki so izvrševali kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo drog po čl. 186/I KZ. Osumljenci so kazniva dejanja izvrševali na območju Maribora in so v času preiskave storili več kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, saj so različnim osebam neupravičeno prodajali prepovedano drogo heroin, kokain, konopljo ter amfetamine. Kriminalisti so z uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov in klasičnimi metodami policijskega dela tekom celotne preiskave zasegli približno 600 g prepovedane droge heroin, kokain, konoplja in amfetamin.

Ob zaključku preiskave je bilo opravljenih 8 sklopov hišnih preiskav (hišne preiskave, osebne preiskave in preiskave vozil) na območju Maribora in okolice. Zaseženo je bilo več predmetov, povezanih s kaznivimi dejanji s področja prepovedanih drog (samo drogo, tehtnice, telefone), nekaj več kot 8.000 evrov gotovine, ki je bila pridobljena s prodajo prepovedanih drog, pri enem osumljencu je bilo zaseženih več kosov orožja (puške, naboje, dele orožja) ter predmetov, ki izvirajo iz premoženjskih deliktov.

Sedem osumljenih so kriminalisti 6. 12. 2013 s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zanje odredil pripor, zoper enega pa je bil pripor odrejen že predhodno, zaradi drugega hujšega nasilnega kaznivega dejanja. Zaradi utemeljenega suma storitve več kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami so kriminalisti podali kazensko ovadbo zoper 9 oseb na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, ki je vodilo in usmerjalo predkazenski postopek.