Sorodne objave

 

Nacionalni preiskovalni urad v okviru predkazenskega postopka izvaja aktivnosti preiskovanja kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete na območju Policijske uprave Ljubljana. Na podlagi odredb sodišča izvaja 7 hišnih preiskav na naslovih fizičnih in pravnih oseb, kjer išče poslovno dokumentacijo in druge materialne dokaze, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku.

Današnje aktivnosti so usmerjene v preiskovanje gospodarskih kaznivih dejanj na škodo gospodarske družbe iz Ljubljane. Preiskava, ki jo usmerja Specializirano državno tožilstvo RS, poteka v smeri utemeljitve sumov storitve kaznivega dejanja Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po členu 240 Kazenskega zakonika (KZ-1), za katerega je zagrožena kazen zapora do 8 let, in Preslepitve pri pridobitvi posojila ali ugodnosti po členu 230 KZ-1, za katerega je zagrožena kazen zapora do treh let.

Ob tem so preiskovalci na podlagi pooblastil iz Zakona o kazenskem postopku, zaradi zbiranja obvestil in dokaznih predmetov o obravnavanih kaznivih dejanjih, dvema osumljenima osebama odvzeli prostost, ki bosta za čas, dokler trajajo zakonsko določeni razlogi, tudi pridržani.

Pri izvedbi operativnih aktivnosti sodeluje 36 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada. Policija v predkazenskem postopku izvaja vse potrebne postopke v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili, ki jih ima za preiskovanje gospodarske kriminalitete.