Sorodne objave

 

Preiskovalci NPU danes v okviru obsežnega predkazenskega postopka preiskujejo kazniva dejanja gospodarske kriminalitete, usmerjene v preiskovanje kaznivih dejanj v škodo javnega podjetja iz Ljubljane.

Kot je pojasnil direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darko Majhenič, je v današnje operativne aktivnosti vključenih 36 preiskovalcev, ki na območju ljubljanske policijske uprave, na podlagi odredb sodišča, opravljajo 7 hišnih preiskav pri fizičnih in pravnih osebah, kjer iščejo poslovno dokumentacijo in druge materialne dokaze za nadaljnji kazenski postopek.

DarkoMajhenic

 Zvočni posnetek izjave Darka Majheniča (mp3) 


Zaradi zbiranja obvestil in dokaznih predmetov so policisti dvema osumljencema odvzeli prostost. V času izjave za javnost je potekala še ena hišna preiskava, nobena oseba pa ni bila več pridržana. 

Preiskava, ki jo usmerja Specializirano državno tožilstvo RS, poteka v smeri utemeljitve sumov storitve dveh kaznivih dejanj:


1. Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1 (zagrožena kazen zapora do 8 let):

zoper odgovorno osebo javnega podjetja, ker je v letu 2010 podpisala kupoprodajno pogodbo za nakup prostorov centralne hladilne strojnice v Športnem parku Stožice, in avgusta 2011 še Aneks h omenjeni kupoprodajni pogodbi, s čimer je zasebni družbi odgovorna oseba pridobila protipravno premoženjsko korist v višini približno 3 milijonov evrov. Oba akta je odgovorna oseba podpisala kljub zavedanju, da sklenitev le-teh ni potrebna, ker je bilo predhodno dogovorjeno, da bo javno podjetje za prostor pridobila, od zasebne družbe iz Ljubljane in občine, brezplačno služnost. Prostor, kjer naj bi bila centralno hladilna postaja, ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe še ni bil ne etažno, ne lastniško urejen, prav tako pa od zasebnega partnerja iz Ljubljane in javnega partnerja MOL sploh še ni bilo zagotovila, da bo prostor po vzpostavitvi etažne lastnine dejansko prešel v last zasebnega partnerja. Odgovorna oseba javnega podjetja tudi po vzpostavitvi etažne lastnine ni preverila zemljiškoknjižnega stanja in je kupila prostor, obremenjen s hipoteko.


2. Preslepitve pri pridobitvi posojila ali ugodnosti po 230. členu KZ-1 (zagrožena kazen zapora do treh let):

zoper odgovorni osebi zasebnega partnerja iz Ljubljane. Ti sta z namenom, da bi svoji družbi pridobila posojilo za potrebe gradnje Športnega Parka Stožice (ŠPS), kljub zavedanju, da družba ne izpolnjuje vseh zahtevanih pogojev po kreditni pogodbi za sindicirani kredit višini 115 milijonov evrov (med katerimi je bil pogoj, da mora družba predložiti pogodbo, sklenjeno z MOL, za najem parkirnih mest za potrebe občine v višini 1,8 milijonov evrov letno), predstavnikom Sindikata bank, ki je odobril sindiciran kredit, predložila lažni dogovor o upravljanju in najemu parkirnih mest in drugih zasebnih površin v ŠPS, čeprav sta vedela, da je bil dogovor sklenjen izključno z namenom, da izpolnijo pogoj oziroma zahtevo banke za črpanje kredita.

Pri tem so odgovornima osebama pomagali tudi trije osumljeni, odgovorna oseba iz MOL, nekdanji direktor javnega zavoda in odgovorna oseba javnega podjetja iz Ljubljane s tem, ko so podpisali Dogovor o upravljanju in najemu parkirnih mest in drugih zasebnih površin v ŠPS, pri tem pa so vedeli, da se predmetni dogovor sklepa izključno z namenom, da zasebni partner prične s črpanjem kredita, in da ne potrebujejo z dogovorom najetih površin, cene za najem v sklenjenem dogovoru pa so bile tudi bistveno previsoke.