Sorodne objave

 

Kriminalisti so danes, 19. decembra 2013, na območju policijskih uprav Koper, Ljubljana, Novo mesto, Celje in Maribor na podlagi utemeljenih sumov storitve več kaznivih dejanj nedovoljenega dajanja in sprejemanja daril opravili 58 hišnih preiskav in pridržali 13 osumljencev.

Današnje operativne aktivnosti so del preiskovanja korupcijskih kaznivih dejanj, ki so bila storjena na račun in v škodo zdravstvenega zavarovanja državljanov Slovenije. Preiskava, ki jo usmerja specializirano državno tožilstvo, poteka v smeri utemeljitve sumov storitve več kaznivih dejanj nedovoljenega dajanja in nedovoljenega sprejemanja daril.

IMG 1086

 Direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Majhenič in vodja preiskave v Nacionalnem preiskovalnem uradu Robert Slodej

 
Zvočni posnetek izjave Darka Majheniča (mp3) 

Zvočni posnetek izjave Roberta Slodeja (mp3) 

Novinarska vprašanja in odgovori nanje (mp3) 


Direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Majhenič je dejal, da splošni vtis o boju proti korupciji v Sloveniji v preteklih letih zaznamujejo zlasti nekateri primeri, ki imajo velik odmev v slovenskem in mednarodnem prostoru. Zato je tudi Policija, zlasti pa Nacionalni preiskovalni urad, močno okrepil svojo vlogo pri odkrivanju in preiskovanju korupcijskih kaznivih dejanj.

"Ugotavljamo, da je veliko primerov koruptivnih ravnanj tudi posledica sistemske korupcije, za katero je značilen prodor koruptivnih praks na različnih področjih, zlasti naj izpostavim bančni sistem, zdravstveni sistem, sistem načrtnega izrabljanja evropskih sredstev, javnih naročil idr.

Njene posledice se kažejo v na eni strani v zapletenosti oziroma prilagojeni zakonodaji, postopkih javnih naročil, finančnih sredstev, predvsem v gospodarskem in javnem sektorju.

Vzroke za korupcijo je mogoče iskati tudi v pomanjkanju integritete in morale, na kar opozarjajo tudi drugi državni organi in institucije, zlasti pa Komisija za preprečevanje korupcije in Računsko sodišče," je še dodal Majhenič.

Dejstvo obstoja sistemske korupcije narekuje tudi ustrezno organiziranost organov odkrivanja. Zato je generalni direktor policije konec avgusta 2013 s sklepom ustanovil delovno skupino za preiskovanje kaznivih dejanj na področjih, ki so povezana s sistemsko korupcijo. Ta delovna skupina je organizacijsko umeščena v Nacionalni preiskovalni urad.

V začetku septembra 2013 je delovna skupina začela sistematično in usmerjeno zbirati obvestila in dokaze o sumih organiziranega izvrševanja korupcijskih kaznivih dejanj posameznikov oziroma dejanjih, ki so posledica sistemske korupcije v zdravstvu.

Današnje operativne aktivnosti so le del preiskovanja korupcijskih kaznivih dejanj, ki so bila storjena v škodo zdravstvenega zavarovanja državljanov Republike Slovenije.

"Menim, da je nastopil čas za prevzemanje odgovornosti posameznikov za koruptivna ravnanja, ne samo moralne, temveč tudi kazenske. Le tako bomo državljanom povrnili zaupanje v institucije," je še dodal Majhenič.

IMG 1093

Več informacij o današnjih operativnih aktivnostih je podal Robert Slodej, vodja preiskave in vodja delovne skupine: "Danes lahko predstavimo prve rezultate te delovne skupine, ki se je načrtno začela ukvarjati s pridobitvijo dokazov glede kaznivih dejanj organizirane sistemske korupcije na področju zdravstvenega sistema. Zbrala je toliko dokazov, da je danes lahko izvedla 58 preiskav na različnih naslovih in odvzela prostost 13 osebam."

Trenutno (v času izjave) še potekajo preiskave na 54 naslovih in 11 oseb je še vedno pridržanih. Same preiskave so usmerjene v zbiranje dokazov za utemeljitev dokazov nedovoljenega sprejemanja in dajanja daril.

Slodej je nadaljeval: »Lahko govorim, da je korupcija na področju zdravstva kar velik problem s kazenskopravnega vidika, ki smo ga v policiji seveda zaznali. V celotnem primeru obravnavamo 59 kaznivih dejanj, katerih je osumljeno 14 oseb. S temi kaznivimi dejanji je bila pridobljena materialna korist v višini 1.180.000 evrov oz. v takšni višini je storjena škoda zdravstvenemu zavarovalnemu sistemu RS.

Obravnavamo kazniva dejanja nedovoljenega sprejemanja daril, pri kateremu so predstojniki v bolnišnicah oz. drugih ustanovah prejeli darila, da bi omogočili nabavo medicinskih pripomočkov točno določenemu dobavitelju in zato dobili nagrado. Predmet preiskave so zdravstvene ustanove oz. posamezniki, ki so v njih zaposlenih.

Ta kazniva dejanja so se izvrševala tako, da so dobavitelji ponudili nagrado, zdravniki oz. predstojniki ali pa zaposleni v bolnišnicah so to nagrado sprejeli v zameno za vzpostavitev poslov oz. nabavo točno določenega medicinskega blaga oz. pripomočkov. Ti dobavitelji so preko povezanih družb iz tujine denar nakazovali na njihove transakcijske račune, ki so jih ravno za ta namen ustanovili na območju Hrvaške, Avstrije, Nemčije.

Struktura cene je postavljena tako, da je del denarja v sami ceni namenjen za nedovoljena darila. Lahko trdim, da je od 5 do 20 % cene dobavljenega blaga namenjeno za nedovoljene nagrade. S preiskavami nadaljujemo."

V današnjih preiskavah policija odlično sodeluje z Ministrstvom za zdravje, ki je zagotovilo, da preiskovalci v vseh zdravstvenih ustanovah delujejo nemoteno in da predstojniki teh ustanov sodelujejo s preiskovalci zelo konstruktivno. Do sedaj (do izjave za javnost) smo našli precej obremenjujočega materiala, kot je/so npr. gotovina in zlate palice.