Sorodne objave

 

Slovenija sodeluje v evropskem projektu ILECU's, namenjenem vzpostavitvi koordinacijskih enot za policijsko sodelovanje v državah Zahodnega Balkana. Predstavitve akcijskega načrta za implementacijo tega projekta sta se 22. oktobra 2009 v Makedoniji udeležila tudi predstavnika slovenske policije.

Vloga Slovenije v tem projektu je pomoč Makedoniji pri njegovi implementaciji. Pobudnik in vodja projekta v Evropski komisiji je namreč avstrijsko ministrstvo za notranje zadeve, v njem pa sodelujeta tudi notranji ministrstvi Slovenije in Romunije.

foto ilecus

Predstavitve v Skopju sta se iz slovenske policije udeležila direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi mag. Aleksander Jevšek in vodja Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje v Upravi kriminalistične policije Dušan Kerin.


Na predstavitvi so sodelovali tudi predstavniki makedonskih ministrstev za notranje zadeve, finance in pravosodje ter njihovega vrhovnega državnega tožilstva in direkcije za varstvo osebnih podatkov. Po pozdravnih nagovorih direktorja makedonskega direktorata za javno varnost mag. Ljupčeta Todorovskega in direktorja slovenske uprave kriminalistične policije mag. Aleksandra Jevška sta svoje poglede na projekt povzela predstavnik Evropske komisije v Makedoniji Giorgio Butini in namestnik vodje projekta ILECU's Wolfgang Gerstl. Sam projekt in akcijski plan za njegovo implementacijo pa sta udeležencem predstavila vodja projektne skupine v Makedoniji Aleksandar Jovanov in vodja podprojektnega tima Dušan Kerin.

Projekt ILECU's (Law Enforcement Central UnitS) pomeni vzpostavitev nacionalnih koordinacijskih točk za izmenjavo podatkov in zaprosil v okviru Interpola, Europola, schengenskega informacijskega sistema, agencije Frontex, centra SECI, Eurojusta, evropske pravosodne mreže (European judicial network), oficirjev za zvezo ter bilateralnih in multilateralnih sporazumov na območju Zahodnega Balkana (na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Makedoniji in Albaniji).