Sorodne objave

 

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so na Specializirano državno tožilstvo RS podali kazensko ovadbo zoper štiri osebe, in sicer zoper dva osumljenca iz Mestne občine Maribor, predstavnika gospodarske družbe iz Ljubljane in direktorja inštituta iz okolice Ljubljane zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu Kazenskega zakonika (KZ-1).

Kriminalisti so v preiskavi ugotovili, da sta oba osumljenca iz Mestne občine Maribor – eden od njiju je bil tudi član izbirne komisije, povezane z nadgradnjo in avtomatizacijo cestnega prometa v Mariboru – zlorabila svoj položaj s tem, ko sta v letih 2010 in 2011, po predhodnem dogovoru s predstavnikom gospodarske družbe iz Ljubljane, vsak iz svojega delovnega področja pripravila in izdala javni razpis ter imenovala komisijo za izbor izvajalca na javnem razpisu. Ta je bil pripravljen na način, da je bila v letu 2012 kot najugodnejši ponudnik izbrana gospodarska družba iz Ljubljane, s katero je nato Mestna občina Maribor sklenila javno zasebno partnerstvo ter pristopila k nalogam iz javnega razpisa, katerega vrednost se je iz začetnih 5,6 milijona evrov podražila na okoli 30 milijonov evrov.

Pri navedenem kaznivem dejanju pa sta jima pomagala predstavnik družbe iz Ljubljane in direktor inštituta iz okolice Ljubljane, ki sta uradnima osebama iz mestne občine nudila navodila, nasvete in usmeritve, kako naj se pripravi javni razpis, da bi bila kot najugodnejši ponudnik izbrana družba iz Ljubljane, in kako naj se nato izpelje sam postopek javno zasebnega partnerstva.