Sorodne objave

 

Generalni direktor Policije Stanislav Veniger je konec meseca februarja letos obiskal slovenski policijski kontingent, ki deluje v mednarodni civilni misije EULEX na Kosovu. V okviru obiska se je seznanil z delovnimi zadolžitvami, območji delovanja in življenjskimi pogoji vseh posameznih članov kontingenta, ki trenutno šteje 9 sekondiranih policistov. Prav tako so svoje delo direktorju predstavili trije pogodbeni uslužbenci misije, ki tudi prihajajo iz vrst Policije.

SprejemNaLetaliscuPristina

Sprejem na letališču Priština s strani kontigenmta SV v KFOR


Podobno kot prisotnost slovenske policije v omenjeni misiji, je tudi ta obisk spadal v okvir prizadevanj Slovenije za čimprejšnjo stabilizacijo razmer na območjih zahodnega Balkana in pomoč državam iz te regije na njihovi poti pridruževanja EU. Mir in optimalna raven varnosti oz. zadostno usposobljeni organi pregona za boj proti kriminalu v tej regiji so za Slovenijo strateškega pomena, zaradi česar bo Policija v tej misiji sodelovala tudi v bodoče. V luči teh dejstev je potekal tudi sestanek generalnega direktorja z namestnico vodje misije EULEX podpolkovnico francoske žandarmerije Joelle Vachter, ki je v svojih izjavah večkrat poudarila izjemno strokovnost, učinkovitost in zanesljivost slovenskih pripadnikov misije.

SrecanjeZNamestnicoSefaMisije

Srečanje z namestnico šefa misije EULEX Joelle Vachter


Poleg svoje strokovnosti imajo, po njeni izjavi, slovenski policisti na tem območju prednost pred policisti iz drugih evropskih držav tudi v tem, da bolje poznajo lokalno kulturo in zgodovino konfliktov, predvsem pa – govorijo lokalni jezik, kar jim omogoča delo brez prevajalcev oz. posledično navezavo boljših stikov z lokalnim prebivalstvom ter hitrejše in lažje reševanje problemov. Kljub temu, da se mandat misije 14. junija letos izteka, se bo evropska prisotnost na Kosovu nedvomno nadaljevala v obliki nove, a manjše misije. Zaradi vseh prej omenjenih prednosti naših policistov namestnica ni zavrnila možnosti, da bi v novi misiji kakšno od vodilnih funkcij zasedel prav Slovenec. Več o strukturi nove misije bo znano predvidoma jeseni, ko naj bi bila v Bruslju pripravljena koncept nove operacije in pa operativni načrt, v katerem bodo podrobno razdelana tudi vsa delovna mesta.

SrecanjeZClaniKontigenta

Srečanje s člani kontigenta slovenske policije


Zaradi koordinacije aktivnosti med različnimi slovenskimi in tujimi akterji na Kosovu se je generalni direktor sestal še z nekaterimi drugimi višjimi predstavniki misije EULEX, veleposlanikom RS na Kosovu Miljanom Majhnom in regionalnim direktorjem policije Mitrovica - sever Nenadom Djurićem.

SKontigentomSlovenskePolicije

S kontigentom slovenske policije - od leve proti desni: Rok Hribernik, Aleš Groznik, Petar Varagič, Stanislav Veniger, Marko Rode, Robi Ribič, Anita Baltič, Anže Golub, Mojca Vrh Žgur in Grega Novak


Generalni direktor se je v vojaški bazi zveze NATO (KFOR) Film City v Prištini skupaj z načelnikom generalštaba Slovenske vojske, generalmajorjem Dobranom Božičem, udeležil srečanja pri poveljniku KFOR, kjer sta se preko poročanja poveljnikov petih regij, na katere je razdeljeno Kosovo, seznanila tudi z varnostno situacijo z vojaškega vidika. Generalmajor Božič je zadnji dan obiska generalnemu direktorju Venigerju predstavil tudi vojaško bazo Villago Italija v Peći od koder italijanska vojska vodi »Sektor zahod«. Poleg ostalih držav članic zveze NATO z Italijani v tem sektorju sodeluje tudi Slovenska vojska, katere kontingent, ki šteje okrog 300 članov, je trenutno celo številčnejši od italijanskega.