Sorodne objave

 

Nacionalni preiskovalni urad je na Specializirano državno tožilstvo RS podal kazensko ovadbo zoper šest fizičnih oseb zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu Kazenskega zakonika (KZ) in Pranja denarja po 245. členu KZ ter zoper štiri gospodarske družbe iz Ljubljane zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Pranja denarja.

Preiskovalci so ugotovili, da je prvo osumljeni direktor javnega podjetja iz Ljubljane storil kaznivo dejanje Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti z namenom, da bi pridobil premoženjsko korist gospodarski družbi iz Ljubljane. V ta namen je izrabil svoj položaj tako, da je v letu 2010 in 2011 v imenu in za račun podjetja sklenil kupoprodajno pogodbo in aneks k tej pogodbi za nakup prostorov centralne hladilne strojnice v športnem parku v Ljubljani v skupnem znesku približno tri milijone evrov ter nato na podlagi teh pogodb odredil plačilo v dogovorjenem znesku. Pri tem pa je ravnal v nasprotju z interesi podjetja, ki ga je vodil, in v nasprotju s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Preiskovalci so namreč ugotovili, da je sklenil pogodbo, čeprav je vedel, da nakup teh prostorov ni bil potreben glede na pred tem sklenjen dogovor, da bo javno podjetje prostore, ki so bili predmet nakupa, prejelo v brezplačno uporabo od družbe iz Ljubljane in občine. Poleg tega pa v času nakupa navedeni prostori sploh niso bili v lasti družbe iz Ljubljane, ki jih je prodala, ampak je ta imela na prostorih le stavbno pravico, lastnica zemljišča pa je bila občina. Na ta način je direktor javnega podjetja omenjeni gospodarski družbi pridobil premoženjsko korist v znesku približno tri milijone evrov.

Odgovorni osebi družbe iz Ljubljane (drugo in tretje osumljeni), ki je pridobila omenjeno premoženjsko korist, sta utemeljeno osumljeni pomoči pri storitvi navedenega kaznivega dejanja, medtem ko je četrta osumljena oseba iz občine utemeljeno osumljena, da je k storitvi tega kaznivega dejanja napeljala prvo osumljenega direktorja javnega podjetja iz Ljubljane.

Preiskovalci so drugo, tretje in četrto osumljenega in dve odgovorni osebi dveh gospodarskih družb iz Ljubljane (peto in šesto osumljena) kazensko ovadili še zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Pranja denarja. Utemeljeno jih sumijo, da so od avgusta 2011 do avgusta 2012 denar v znesku 500.000 evrov – ki je izviral iz predhodnega, zgoraj navedenega kaznivega dejanja, in je bil del kupnine, ki ga je gospodarska družba iz Ljubljane prejela na svoj bančni račun iz naslova prodaje centralne hladilne strojnice v športnem parku v Ljubljani – z drobljenjem zneskov razdelili in prenakazali na bančne račune dveh drugih gospodarskih družb iz Ljubljane z namenom, da se je na koncu približno 400.000 evrov tega denarja uporabilo pri gospodarski dejavnosti (tretje) gospodarske družbe iz Ljubljane, 100.000 evrov pa je prejel eden od osumljenih.

Za navedeno kaznivo dejanje so kazensko ovadili tudi štiri gospodarske družbe iz Ljubljane, saj so kazensko odgovorne za kaznivo dejanje, ki so jih njihove odgovorne osebe storile v njihovem imenu in v njihovo korist.