Sorodne objave

 

Generalni direktor policije Stanislav Veniger odločno zanika trditve dosedanjega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, da je imel prepoved komuniciranja s komisijo. Če bi to držalo, potem policija v preteklih letih ne bi posredovala komisiji več pobud za različna srečanja. Policija in generalni direktor policije sta si ves čas prizadevala za krepitev sodelovanja s Komisijo za preprečevanje korupcije in si bosta za to tudi v prihodnje.

Policija je predlagala komisiji redno letno srečanje, ki bi moralo biti že v začetku decembra 2011 v skladu z določbami sklenjenega sporazuma o sodelovanju med KPK in policijo, vendar ga je predsednik komisije dan pred srečanjem zaradi drugih obveznosti odpovedal oz. predlagal, da se ga prestavi na drug termin. Ker komisija ni predlagala novega termina, je policija konec novembra 2012 v času, ko je bil Veniger že generalni direktor policije, ponovno predlagala nova možna termina za srečanje, ki je bilo dejansko izvedeno sredi decembra 2012.

Sestanka se je udeležil generalni direktor policije Veniger s sodelavci in direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge MNZ dr. Miroslav Žaberl. Na sestanku je bilo ugotovljeno korektno sodelovanje, predvsem med kriminalistično policijo in komisijo pri obravnavi konkretnih zadev in na področju usposabljanj. Na tem sestanku je generalni direktor policije tudi predlagal, da se vodstvo komisije povabi na enega izmed širših kolegijev, kjer so prisotni tudi direktorji policijskih uprav, da bi sodelovanje še izboljšali. Če bi generalni direktor policije imel kakršnokoli prepoved komuniciranja, tega sestanka in predloga ne bi bilo.

Predsednik komisije se je udeležil seje širšega kolegija generalnega direktorja policije konec aprila 2013, kjer je bilo sprejeto, da se predstavnika komisije v cilju izboljšanja sodelovanja na področju preprečevanja in odkrivanja korupcije povabi na kolegije direktorjev policijskih uprav, kjer so prisotni tudi komandirji policijskih postaj, in da se predsednika komisije povabi še na širši kolegij generalnega direktorja policije jeseni 2013. Predsednik komisije je bil povabljen na sejo širšega kolegija generalnega direktorja policije, ki je bila konec novembra 2013, vendar se seje ni udeležil. Predstavnik komisije pa se je skladno s sprejetim sklepom udeležil širših kolegijev vseh osmih direktorjev policijskih uprav, in sicer v letu 2013 in 2014.

Iz opisanih aktivnosti izhaja, da je policija vlagala precej truda v krepitev sodelovanja s komisijo in si bo za to prizadevala tudi v prihodnje.