Sorodne objave

 

V Policijski akademiji v Ljubljani smo danes podelili diplome prvim diplomantom prenovljenega višješolskega študijskega programa za poklic policista.

IMG 2690

Prva generacija študentov prihaja iz vrst policije. Gre za policiste nadzornike državne meje, ki so do sedaj opravljali delo na mejnih policijskih postajah in se zaradi spremenjenih razmer na področju varovanja državnih meja selijo na območne policijske postaje v notranjosti države. S študijem so pridobili dodatno znanje in bodo kadrovsko okrepili najbolj obremenjene policijske postaje. Generacija je bila 100-odstotno uspešna, saj je študij zaključilo vse štirideset vpisanih študentov, zdaj diplomantov in diplomantk prve generacije.

Slovesnosti so se udeležili tudi državni sekretar Boštjan Šefic, generalni direktor policije Stanislav Veniger, njegova namestnica mag. Tatjana Bobnar, direktor Policijske akademije Danijel


Zvočni posnetek govora Boštjana Šefica (mp3)  

Zvočni posnetek govora Stanislava Venigerja (mp3)  

Zvočni posnetek govora mag. Iva Holca (mp3)  

IMG 2652

IMG 2586

 V kratkem nagovoru je diplomantkam in diplomantom čestital tudi državni sekretar Boštjan Šefic, ki je policistke in policiste pohvalil za dosežen uspeh in jim zaželel veliko poklicnega in osebnega uspeha.

IMG 2617

Kot je v svojem nagovoru dejal generalni direktor policije Stanislav Veniger, bodo organizacijske spremembe, zaradi katerih se diplomanti z mejnih policijskih postaj selijo na območne, zagotovo spremenile tudi njihov vsakdan, čeprav so vsi že nekaj časa zaposleni v policiji in tesno vpeti v delovne obveznosti policijskega poklica. "Dobili boste nove, drugačne naloge, a tudi svoje znanje obogatili z novimi izkušnjami. Prepričan sem, da vam bo znanje, ki ste ga pridobili med študijem, zagotovo pomagalo premagati marsikatero strokovno oviro," je dejal Veniger, ki je generaciji tudi čestita za 100-odstotni uspeh in dejal: "Zasluga za uspeh gre vsekakor najprej vam. Trudili ste se kot posamezniki, se borili, hkrati pa ste delovali kot homogena skupina, se medsebojno spodbujali in bodrili. Včasih je takšna skupinska povezanost še pomembnejša od ocen."

"Uspeh je zagotovo tudi zasluga vaših izkušenih predavateljev, mentorjev, inštruktorjev in drugih strokovnih sodelavcev, ki so vam posredovali vse svoje znanje in vas s svojimi nasveti uspešno vodili skozi proces izobraževanja. Ne morem pa niti mimo snovalcev novega študijskega programa. Današnja podelitev diplom je prva priložnost, da jih javno pohvalim. Celovito spreminjati izobraževalni sistem, še posebej v tem času in tako veliki organizaciji, kot je policija, je vse prej kot lahko. Temeljita revizija je pokazala, da je prenova izobraževalnega sistema še kako potrebna in da policija potrebuje razvojno naravnan izobraževalni sistem. Družbene spremembe so namreč že zdavnaj spremenile tudi pogled na našo stroko in načine reševanja varnostnih vprašanj. Pa tudi sicer je našem poklicu potreba po prilagajanju, novem znanju in veščinah nenehno prisotna. Izobraževalni sistem pri tem ni nobena izjema. Nenazadnje je vir strokovnega kadra, zato se mora novim razmeram prilagoditi še hitreje kot druge strukture," je še dejal Veniger.

IMG 2672

Šefic in Veniger sta podaleila priznanje za najboljšo diplomsko nalogo, ki ga je prejel policist Janko Govekar, in sicer za diplomsko nalogo z naslovom Policijsko pooblastilo ukaz in ukrepi v primeru neupoštevanja ukaza. Njegov mentor je bil dr. Franc Pozderec.


Nov program je bil zastavljen tako, da izboljša kakovost policijskega dela, dvigne raven varnosti v državi, s tem pa tudi ugled policije. Namen prenove je bil med drugom spodbuditi raziskovalno dejavnost in omogočiti razvoj učiteljskega kadra, ustavriti racionaliziran, a multidisciplinaren in učinkovit študij, ki bo enakovreden domačim in mednarodno priznanimi šolam. Študij, ki bo postal tudi prvi izbor poklicne poti. "Mislim, da je strokovni ekipi, ki je skrbela za prenovo, to tudi uspelo, saj je zanimanja za višješolski študij v policiji veliko tudi v zunanji javnosti," je še dodal Veniger.

IMG 2567

"Policijska akademija si je v svoje poslanstvo zapisala, da s kakovostnimi programi izobraževanja in usposabljanja, z aktivnim učenjem, usmerjenim v prakso, zagotavlja učinkovito delo policistov na vseh ravneh in spodbuja razvoj organizacije. Upoštevaje to poslanstvo in potrebe novega časa, Policijska akademija izvaja višješolski študijski program policist in številne programe različnih usposabljanj. Cilj vseh teh programov je razvijanje strokovnih, metodičnih, socialnih in osebnostnih kompetenc policistov na vseh hierarhičnih ravneh. Policija dosega svoje cilje izključno skozi delo svojih zaposlenih, kar pomeni skozi njihovo znanje, pristop in pripravljenost služiti skupnosti," pa je v svojem nagovoru oudaril ravnatelj Višje policijske šole, mag. Ivo Holc.   

IMG 2652


Kratek zgodovinski razvoj policijskega izobraževalnega sistema

Izobraževanje v policiji ima dolgo tradicijo, saj policistke in policisti že več desetletij pridobivajo znanje na Policijski akademiji. Že leta 1953 je bila v Tacnu v Ljubljani ustanovljena Nižja šola za notranje zadeve. Leta 1958 je začela delovati dvoletna srednja strokovna šola in enoletna podoficirska šola.

Nekakšen mejnik je bilo leto 1967. Takrat je bila ustanovljena triletna srednja kadetska šola, ki se je leta 1974 preoblikovala v štiriletno kadetsko šolo za miličnike in nato leta 1992 v Srednjo policijsko šolo. Ta program srednje šole je trajal do leta 2002, ko ga je zaključila zadnja, 32. generacija dijakinj in dijakov. Skupaj je izobraževanje končalo 5.227 dijakov.

Leta 1999 je bil pripravljen nov program za izobraževanje policistov, in sicer program prekvalifikacije, ki je trajal 18 mesecev. Od leta 2000 do leta 2011 je v 11. generacijah, končalo izobraževanje 2.226 kandidatk in kandidatov za policiste. Izobraževanje za poklic policista se je v letu 2012 preoblikovalo v višje strokovno izobraževanje,izobraževalni sistem pa je bil spremenjen v višješolski študijski program Policist


Značilnosti prenovljenega višješolskega študijskega programa

Študij na višješolskem študijskem programu je izrazito praktično naravnan in poleg pridobivanja strokovnega znanja omogoča razvoj socialnih in osebnostnih kompetenc. Teoretični del študija se prepleta z učenjem na delovnem mestu. Zelo pomembno je namreč, da bodoči policisti, pa tudi ostali, povezujejo teorijo in obvladanje zakonodaje z vsakdanjimi življenjskimi okoliščinami, v katerih se mora policist znajti, kompetentno odločati in ukrepati. Takšno učenje omogoča tudi doživljanje izkušenj, na podlagi katerih lahko v konkretnih okoliščinah povezujejo znanje, veščine, zavedanje sebe in družbenega dogajanja.
Program je zasnovan modularno in izrazito poklicno naravnan. V okviru modulov in med njimi se splošna, strokovno-teoretična in praktična znanja povezujejo v celoto ter zagotavljajo doseganje temeljnih ciljev programa in kompetenc za strokovno in zakonito opravljanje poklica.

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent opraviti vse študijske obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja, prostoizbirni predmet ter diplomsko delo.

Po uspešno opravljenih vseh obveznostih študent pridobi višjo strokovno izobrazbo na ravni VI/1 in naziv strokovne izobrazbe policist/policistka.

IMG 3689