Sorodne objave

 

Nacionalni preiskovalni urad danes izvaja preiskovalna dejanja zaradi sumov kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in korupcije. Preiskovalci na območju ljubljanske policijske uprave na podlagi sodnih odredb opravljajo 8 hišnih preiskav pri fizičnih in pravnih osebah (gospodarske družbe in zdravstvenega zavoda), kjer iščejo poslovno dokumentacijo in drugo materialno gradivo, ki bo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku.   

Današnje operativne aktivnosti so del zbiranja obvestil o sumih kaznivih dejanjih v zdravstvu s strani delovne skupine za preiskovanje kaznivih dejanj na področjih, ki so povezana s sistemsko korupcijo.  Delovna skupina je organizacijsko umeščena v Nacionalni preiskovalni urad.

Preiskava, ki jo usmerja Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, poteka v smeri utemeljitve sumov storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po členu 240/II kazenskega zakonika (KZ-1). Za tovrstno kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora do 1 do 8 let.

Preiskovalci so na podlagi pooblastil iz Zakona o kazenskem postopku zaradi razlogov zbiranja obvestil in dokaznih predmetov o obravnavanih kaznivih dejanjih petim osumljenim osebam odvzeli prostost, ki bodo za čas, dokler trajajo zakonsko določeni razlogi, tudi pridržani.

Pri preiskavah sodeluje 30 preiskovalcev NPU, pomoč jim nudijo ljubljanski kriminalisti.