Sorodne objave

 

Nacionalni preiskovalni urad danes na področju zdravstva preiskuje sume kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete in korupcije. Gospodarska družba bi z izvajanjem sporne pogodbe, ki je tudi predmet preiskave, pridobila protipravno premoženjsko korist v vrednosti 448.000 evrov, za isto vrednost pa bi bil zdravstveni zavod oškodovan.

IMG NPU003

Zvočni posnetek izjave Roberta Slodeja (mp3) 

Novinarska vprašanja in odgovori (mp3) 


Preiskovalci na območju ljubljanske policijske uprave na podlagi sodnih odredb opravljajo hišne preiskave pri fizičnih in pravnih osebah (gospodarske družbe in zdravstvenega zavoda), kjer iščejo poslovno dokumentacijo in drugo materialno gradivo, ki bo služilo kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku. Današnje operativne aktivnosti so del zbiranja obvestil o sumih kaznivih dejanjih v zdravstvu. Operativne aktivnosti izvaja delovna skupina za preiskovanje kaznivih dejanj na področjih, ki so povezana s sistemsko korupcijo. Delovna skupina je organizacijsko umeščena v Nacionalni preiskovalni urad.

Preiskava, ki jo usmerja Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, poteka v smeri utemeljitve sumov storitve kaznivega dejanja Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po členu 240/II kazenskega zakonika (KZ-1). Za tovrstno kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora do 1 do 8 let.

IMG NPU042

Preiskave so usmerjene v pridobivanje dodatnih dokazov v zvezi z javnim naročilom zdravstvenega zavoda, ki se nanaša na servisiranje in vzdrževanje medicinske opreme. Obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je bilo v fazi priprave javnega naročila to narejeno na podlagi listin, ki jih je naročniku posredovala gospodarska družba, katere dejavnost je tudi vzdrževanje in servisiranje medicinske opreme. Tudi na podlagi te listine je naročnik, tj. zdravstveni zavod, sestavil ponudbeno vrednost javnega naročila in ga takšnega objavil na portalu javnih naročil, izbrana pa je bila ravno gospodarska družba, ki je naročniku posredovala že omenjeno listino. Z javnim naročilom objavljena vrednost storitve, ki je bila kasneje tudi pogodbena vrednost med zdravstvenim zavodom in gospodarsko družbo, ni temeljila na realni tržni vrednosti in je bistveno odstopala od stroškov, ki jih je predhodno za isto storitev plačeval zdravstveni zavod isti gospodarski družbi. Tudi pogodbena vrednost bistveno odstopa od stroškov identičnih storitev, ki jih na podlagi sklenjenih pogodb ista gospodarska družba opravlja za druge zdravstvene zavode. Ocenjujemo da bi gospodarska družba z izvajanjem podpisane pogodbe pridobila protipravno premoženjsko korist v vrednosti 448.000 evrov, za isto vrednost pa bi bil zdravstveni zavod oškodovan.

Med izjavo za javnost (okoli 14. ure) potekata še 2 hišnih preiskavi, prav tako je 5 osumljenim osebam še vedno odvzeta prostost. Osebe bodo izpuščene, ko bodo za to prenehali zakonsko določeni razlogi.

Pri preiskavah sodeluje 30 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada, pomoč pa jim nudijo tudi ljubljanski kriminalisti.