Sorodne objave

 

V Opatiji na Hrvaškem med 8. in 10. aprilom potekajo ministrska konferenca o sodobnih izzivih regionalnega policijskega sodelovanja, 11. odbor ministrov Konvencije o policijskem sodelovanju v Jugovzhodni Evropi in 10. letna ministrska konferenca o sodelovanju na področju varnosti meja v Jugovzhodni Evropi. Dogodkov sta se udeležila minister dr. Gregor Virant in generalni direktor policije Stanislav Veniger.

skupna

Med Ministrsko konferenco o sodobnih izzivih regionalnega policijskega sodelovanja, ki je potekala v okviru švicarskega predsedovanja OVSE-ju, so udeleženci razpravljali o policijskem delu v večkulturni družbi in o pregonu organiziranega kriminala. Poudarili so pomen aktivnosti, ki so nujne za krepitev znanja za delo policije v večkulturnih okoljih, izmenjavo dobrih praks in pomen regijskega in mednarodnega sodelovanja na tem področju. Razprava je bila namenjena tudi iskanju novih načinov policijskega dela v boju s hitro spreminjajočimi se oblikami organiziranega kriminala.

Včeraj dopoldne so ministri na zasedanju Odbora ministrov Konvencije o policijskem sodelovanju v Jugovzhodni Evropi sprejeli 18-mesečni program dela za obdobje 2014-2015. Posebna pozornost je namenjena konkretnim aktivnostim na področju izmenjave informacij med državami regije, krepitvi sodelovanja v boju proti trgovini z ljudmi in proti nezakonitim migracijam, programu usposabljanja policistov in praktičnim oblikam čezmejnega sodelovanja. Minister Virant je v svojem nastopu pozdravil predlagani program, ki ponuja dober okvir za sodelovanje držav regije in je hkrati odlično orodje za podporo državam v njihovih procesih približevanja Evropski uniji. Poudaril je pomen sodelovanja policij Jugovzhodne Evrope, predvsem pa hitro in učinkovito izmenjavo podatkov na pravosodnem področju, kar je ključno za pregon kriminala.

konferenca

Včeraj je potekala tudi 10. letna ministrska konferenca o sodelovanju na področju varnosti meja v JV Evropi, na kateri je z uvodnim nagovorom nastopil tudi minister Virant. Poudaril je pomen prostega pretoka oseb, ki je ena izmed temeljnih pridobitev članstva v Evropski uniji, in prednosti, ki jih je pridobila Slovenija z vstopom v schengenski prostor. Opozoril je tudi na nepravilnosti, do katerih prihaja zaradi zlorab vizumske liberalizacije, njihova posledica pa je povečano število nezakonitih migracij. Države lahko te posledice odpravijo same z ustrezno regulacijo postopkov. Nezakonite migracije je potrebno preprečevati predvsem s sodelovanjem gospodarstva, zunanje in notranje politike ter z državami izvora in tranzita, je ocenil Virant. V tem kontekstu sta tesno sodelovanje držav Zahodnega Balkana in izmenjava informacij odločilnega pomena.