Na Brdu pri Kranju se je zaključilo neformalno srečanje ministrov za notranje zadeve v okviru procesa Brdo. Ministri držav članic so ponovno potrdili zavezanost načelom mednarodnega prava in spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Pozdravili so tudi prizadevanja mednarodnih partnerjev in priznali pomen regionalnih pobud za krepitev sodelovanja v regiji ter pomen nadaljnjega izvajanja reform na področju notranjih zadev in približevanja standardom Evropske unije.

 skupinska

Srečanja so se udeležile delegacije Avstrije, Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Slovenije in Srbije ter številne mednarodne organizacije, kot so DCAF, Europol, ICMPD, MARRI, OVSE in RCC. Udeleženci so se seznanili s poročilom o analizi vrzeli regionalnega sodelovanja pri upravljanju migracij in boju proti hudim kaznivim dejanjem in organiziranemu kriminalu, ki ga je maja 2014 objavil Svet za regionalno sodelovanje.

Ministri se zavedajo pomena boja proti terorizmu, še zlasti proti nasilni radikalizaciji in novačenju, kar je prepoznano kot prednostna naloga, zato so soglasno podprli nadaljnji razvoj sodelovanja z izmenjavo najboljših praks na področju boja proti terorizmu na območju Zahodnega Balkana in Evropske unije.


Več o tem v sporočilu za javnost notranjega ministrstva.