Sorodne objave

 

Nacionalni preiskovalni urad danes na 38 hišnih preiskavah išče dokaze za več kaznivih dejanj zlorabe položaja in oškodovanja upnikov. Glavni osumljeni naj bi namreč z zlorabo položaja pridobil premoženjsko korist obvladujoči družbi v znesku približno 24,5 milijona evrov oz. povzročil premoženjsko škodo podrejenim družbam v znesku 53,9 milijona evrov. Pri preiskavi sodeluje več kot 140 kriminalistov in policistov.

IMG 6509

 Potek današnje preiskave je predstavil direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Majhenič.


Zvočni posnetek izjave Darka Majheniča (mp3) 

Zvočni posnetek novinarskih vprašanj in odgovorov (mp3) 


NPU je na podlagi prejete pisne prijave manjšinskih delničarjev družbe z območja Portoroža spomladi leta 2013 začel preiskovati kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po členu 240 KZ-1, katerega osumljen je direktor, zastopnik, družbenik ter neposredni in posredni lastnik več gospodarskih družb na območju Ljubljane, Brežic in Portoroža.

Pri preiskavi so preiskovalci ugotovili še sedem dodatnih kaznivih dejanj in razširili preiskavo tudi na ta dejanja. Ugotovili so, da je glavni osumljeni skupaj z 11 fizičnimi in 3 pravnimi osebami storil več kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic po 244. členu KZ oz. zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1 ter kaznivo dejanje oškodovanja upnikov po členu 227/II in I KZ-1, s katerimi je glavni osumljeni pridobil premoženjsko korist obvladujoči družbi v znesku približno 24,5 milijona evrov oz. povzročil premoženjsko škodo podrejenim družbam v znesku 53,9 milijona evrov.

Tako je glavni osumljeni s pomočjo preostalih osumljenih fizičnih in pravnih oseb od leta 2007 dalje iz podrejenih družb prenašal sredstva, in sicer preko zlorabe vodstvenih, nadzornih in skupščinskih organov ter preko načrtnega prevrednotenja oz. podvrednotenja sredstev, nepremičnin, delnic, obveznic. Tako so obvladujoči družbi, ki jo lastniško in upravljavsko obvladuje glavni osumljeni (posredno preko drugih fizičnih in pravnih oseb), pridobili denarna sredstva, premično in nepremično premoženje podrejene skupine, in sicer preko pobotov, menjav, pripojitev vrednostnih papirjev in nepremičnin po vrednosti, ki bistveno odstopa od realne, in so bila okoriščanja/oškodovanja namensko storjena v škodo podrejene skupine zgolj zaradi obvladovanja organov upravljanja in nadzora ter skupščin družb v skupini.

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada danes na območju policijskih uprav Ljubljana, Koper, Novo mesto, Kranj in Nova Gorica izvajajo 34 preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov ter 4 osebnih vozil, pri čemer sodeluje skupno 140 kriminalistov in policistov iz več policijskih uprav. Prostost so odvzeli desetim osebam, ki bodo pridržane, dokler bodo podani zakonsko določeni pogoji.

Hkrati so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada pridobitnikom premoženjske koristi vročili sklepe o začasnem zavarovanju zahtevka za odvzem premoženjske koristi, ki jih je izdalo koprsko okrožno sodišče in na podlagi katerih je pridobitnikom premoženjske koristi začasno odvzeto premoženje v vrednosti približno 24,5 milijona evra, in sicer v obliki prepovedi razpolaganja z delnicami, deleži ter odtujitvijo in obremenitvijo nepremičnin.

Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.