Sorodne objave

 

Med 9. in 12. junijem je v Policijski akademiji potekala tretja delavnica Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) s področja upravljanja meja in zaščite prosilcev za mednarodno zaščito ter beguncev.

IMG 5840 1

Udeležili so se je mejni policisti in uradniki iz dvanajstih držav, ki so poglabljali svoje znanje in izmenjavali izkušnje. Namen delavnice je bil, da prepoznajo naloge in odgovornosti različnih akterjev s področja migracij, pomen medkulturne komunikacije in izboljšajo sposobnosti prepoznavanja oseb, ki potrebujejo zaščito. Prišli so strokovnjaki Madžarske, Bolgarije, Slovaške, Romunije, Hrvaške, Poljske, Bosne in Hercegovine, Kosova, Makedonije, Moldavije, Ukrajine in Slovenije.

Usposabljanje je bilo namenjeno pridobivanju teoretičnega in praktičnega znanja, zadnji dan pa so udeleženci obiskali Azilni dom v Ljubljani in Center za tujce v Postojni, kjer so si lahko ogledali nastanitvene pogoje in način dela s tam nastanjenimi osebami.

Tako namestnica generalnega direktorja policije, mag. Tatjana Bobnar, kot predstavnica Regijskega centra UNHCR za Srednjo Evropo, Caroline Van Buren, sta izpostavili pomembnost takšnih usposabljanj za medsebojno sodelovanje, boljše opravljanje dela in strokovnjakom zaželeli uspešno delo.

IMG 5822 1

Mag. Tatjana Bobnar


"Upravljanje migracij ostaja pomembna tema, ki terja posebno pozornost. Nikoli ne smemo pozabiti, da je svoboda gibanja, ki se uveljavi z migracijami, ena temeljnih človekovih pravic. Migracije so gonilo kulturnega in gospodarskega razvoja in sestavni del človekovega življenja. Zavedati se moramo, da so migracije temelj napredka," je v svojem nagovoru povedala mag. Tatjana Bobnar.

"V tem kontekstu je večja pozornost namenjena migracijskih tokovom ljudi v stiski. Dogodki zadnjih let in krizne razmere, še zlasti v državah Bližnjega in Srednjega vzhoda in Severne Afrike, opozarjajo na potrebo po zaščiti ljudi na begu. Trdno verjamemo, da se na tem področju mandata UNHCR in mejne policije srečujeta. Upravljanje migracij je zelo širok pojem, v katerega so vpete posamezne institucije kot pomembni deležniki," je še dodala Bobnarjeva. 

IMG 5860 1

 Caroline Van Buren


Caroline Van Buren pa je v svojem govoru med drugim poudarila: "Vse prisotne sodelujoče države imajo dolge kopenske, morske in zračne meje s številnimi uradnimi in neuradnimi prehodi. Te meje je težko upravljati, saj morajo vlade na eni strani omogočati zakonit pretok blaga in oseb, na drugi pa preprečevati morebitne nezakonite čezmejne dejavnosti, kot so trgovina z ljudmi, tihotapljenje in terorizem, in se nanje odzvati. Ob teh prizadevanjih so države dolžne zagotoviti, da se ohranjajo standardi mednarodne zaščite in da lahko osebe, ki potrebujejo zaščito, dejansko pridejo na njihovo ozemlje."

"Znano je, da begunci in migranti pogosto potujejo skupaj, uporabljajo iste poti in tihotapce in enako postanejo žrtve izkoriščanja. Zaradi tega države težje prepoznajo osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Zaradi vse večjih varnostnih pomislekov je učinkovit nadzor meje dolžnost in nujna prednostna naloga državnih organov," je še izpostavila Van Burenova.


Cilji delavnice so udeležence usposobiti:

  • da bodo bolje razumeli posebne okoliščine, v katerih so osebe, ki potrebujejo mednarodno in druge oblike zaščite, vključno z vidiki starosti, spola in kulture;
  • da prepoznajo naloge in odgovornosti različnih akterjev s področja migracij;
  • da v sodelovanju z ustreznimi partnerji prepoznajo osebe s posebnimi potrebami, med drugim potencialne prosilce za mednarodno zaščito, ki jih je treba napotiti k pristojnim službam;
  • da bodo bolje razumeli in uporabljali verbalno in neverbalno medkulturno komunikacijo ter po potrebi ustrezno vključili tolmače;
  • da bodo znali skladno z mednarodnim pravom in standardi v vsakodnevnih stikih z osebami na meji ravnati tako, da bodo ustrezno upoštevali občutljive vidike, povezane z njihovo kulturo, starostjo in spolom;
  • da bolje poznajo zadeve s področja upravljanja meja, zlasti izzive pri obravnavanju migracij.


Delavnico je organiziral Regijski center UNHCR za Srednjo Evropo na podlagi dogovora z Upravo uniformirane policije in Policijsko akademijo.