Sorodne objave

 

Preiskovalci NPU danes na območju ljubljanske policijske uprave izvajajo pet hišnih preiskav. Pri tem iščejo dokaze za kazniva dejanja gospodarske kriminalitete in korupcije, s katerimi je bil javni zdravstveni zavod oškodovan za 1,1 milijona evra. Ena oseba, ki je osumljena zlorabe položaja, je trenutno pridržana. 

IMG024

 Zvočni posnetek izjave Roberta Slodeja (mp3) 

Zvočni posnetek novinarskih vprašanj in odgovorov (mp3) 


Kot je dejal vodja preiskave Robert Slodej, Nacionalni preiskovalni urad danes izvaja preiskovalna dejanja zaradi sumov kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in korupcije. Preiskovalci na območju ljubljanske policijske uprave na podlagi sodnih odredb opravljajo pet hišnih preiskav pri fizičnih in pravnih osebah (gospodarske družbe in zdravstvenega zavoda), kjer iščejo poslovno dokumentacijo in drugo materialno gradivo, ki bo služilo kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku.   

Današnje operativne aktivnosti, ki jih izvaja delovna skupina za preiskovanje kaznivih dejanj na področjih, povezanih s sistemsko korupcijo, so del zbiranja obvestil o sumih kaznivih dejanjih v zdravstvu. Delovna skupina je organizacijsko umeščena v Nacionalni preiskovalni urad.

Preiskava, ki jo usmerja Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, poteka v smeri utemeljitve sumov storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po čl. 240/II KZ-1, za katerega je zagrožena kazen zapora do 1 do 8 let.

Preiskovalci so na podlagi pooblastil iz Zakona o kazenskem postopku zaradi zbiranja obvestil in dokaznih predmetov o obravnavanih kaznivih dejanjih odvzeli prostost eni osumljeni osebi. Ta bo, dokler trajajo zakonsko določeni razlogi, tudi pridržana.

Pri preiskavah sodeluje 22 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada, pomoč jim nudijo računalniški forenziki iz Policijske uprave Ljubljana.

Preiskovalci so do sedaj ugotovili, da je med enim izmed dobaviteljev zdravstvene opreme in zdravstvenim zavodom iz Ljubljane od leta 2009 potekal sodni spor zaradi ureditve medsebojnih pravic in obveznosti zaradi ugotovitve ničnosti pogodbe iz leta 2002 o servisnem in remontnem vzdrževanju zdravstvene opreme. Sodni spor je temeljil na ugotovitvah notranje revizije javnega zdravstvenega zavoda, revizije računskega sodišča in revizije sodno zapriseženega izvedenca. Kot je pokazala revizija, je bil javni zdravstveni zavod zaradi omenjene pogodbe oškodovan za nekaj več kot 1,6 milijona evra.

Preiskovalci so ugotovili še, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je v letu 2011 odgovorna oseba javnega zdravstvenega zavoda iz Ljubljane po naklepnem vplivanju in nagovarjanju dveh, prav tako osumljenih oseb, pristala na sodno poravnavo v višini nekaj več kot 500.000 evrov, ker je ena od teh dveh osumljenih oseb predhodno umaknila ovadbo, ki se je nanašala na drug razpis, vezan na poslovanje javnega zavoda. Zaradi te, inkriminirane sodne poravnave je bil javni zdravstveni zavod oškodovan za okoli 1,1 milijona evra.