Slovensko policijo je 8. julija 2014 obiskala ukrajinska delegacija, ki se je seznanila z dobrimi praksami na področju preprečevanja, preiskovanja in pregona korupcije v Republiki Sloveniji, in sicer na področju nasprotja interesov, transparentnosti pri porabi javnih sredstev, dostopnosti do javnih registrov in zagotovljene varnosti do osebnih informacij.

Delegacijo je gostila Uprava kriminalistične policije, natančneje Sektor za gospodarsko kriminaliteto, Oddelek za korupcijo. Ukrajinsko delegacijo (Democratic Practice Iniciative), ki deluje v sklopu tamkajšnje nevladne organizacije, imenovane International Renaissance Foundation Ukraine, so sestavljali predstavniki koalicije proti korupciji (Transparency International Ukrajine), nevladnih organizacij, Ministrstva za pravosodje, Parlamentarnega odbora za preprečevanje korupcije in neodvisni strokovnjaki, ki sodelujejo pri snovanju in implementaciji protikorupcijskih reform v Ukrajini.

Najprej smo jim predstavili organizacijo slovenske policije in v okviru tega tudi podrobneje delovanje Nacionalnega preiskovalnega urada. Sledila je predstavitev organizacije pregona korupcijskih kaznivih dejanj, vse skupaj pa smo podkrepili s predstavitvijo študije primera uspešno preiskanega takšnega kaznivega dejanja.

IMG 7409

IMG 7402

IMG 7413

 Z leve: David Smolej iz Oddelka za korupcijo, Nedžad Žunić iz Nacionalnega preiskovalnega urada, Mojca Kuzmički iz Oddelka za korupcijo in vodja Oddelka za korupcijo Stanko Pungerčar. Zbrane je najprej pozdravila vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje na notranjem ministrstvu Klaudija Koražija.