Sorodne objave

 

Slovenija je prav v teh dneh izpolnila vse tehnične pogoje za izmenjavo daktiloskopskih podatkov med državami članicami, kar pomeni, da je Slovenija, in s tem slovenska policija, ena prvih držav, ki izpolnjuje tehnične pogoje za izmenjavo teh podatkov z drugimi državami članicami (poleg npr. Nemčije in Avstrije).

Slovenija sicer že uspešno izmenjuje tudi podatke o DNA profilih, predvidoma v letu 2009 pa bo izpolnjevala tudi vse tehnične pogoje za izmenjavo podatkov o vozilih.

Prum01

To sporočilo je bilo danes izpostavljeno na neformalnem sestanku skupne delovne skupine, ustanovljene na podlagi t. i. Prumske pogodbe (Pogodba med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko in Republiko Avstrijo o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, predvsem pri zatiranju terorizma, čezmejne kriminalitete in nezakonite migracije), ki poteka v Ljubljani.

Prum02

Slovenija je polnopravna članica te delovne skupine od 8. avgusta 2007 dalje. Njena naloga je, da pomaga ministrskemu odboru s tem, da preveri uporabo in razlaganje Prümske pogodbe in ugotovi, ali jo je treba dopolniti ali nadgraditi. S tem v zvezi skupna delovna skupina usmerja delo tehničnih delovnih skupin, ki skrbijo za izvajanje posameznih segmentov pogodbe, in sicer o DNA profilih, daktiloskopskih podatkih, podatkih o vozilih, terorizmu in velikih prireditvah, vračanju tujcev in policijskem sodelovanju.

Prum03

Na današnjem sestanku je skupna delovna skupina obravnavala spremljanje napredka pri prenosu Prümske pogodbe v pravni red EU; člani so si izmenjali informacije glede stanja o krepitvi čezmejnega sodelovanja članic Prümskega partnerstva na področju boja proti terorizmu in čezmejnega kriminala ter pregledali stanje implementacije Prümske pogodbe. Preverili so tudi stališča o načinu sporočanja podatkov Komisiji glede stanja mednarodnih pogodb na področju policijskega sodelovanja.

Prum04

Slovenska delegacija

 

V okviru razprave o sodelovanju slovenske policije z drugimi policijami v EU je bil organiziran tudi prikaz delovanja Centra za policijsko sodelovanje Dolga vas, kjer policije Slovenije, Avstrije in Madžarske skupno izvajajo naloge, ki so zapisane v dvostranskih mednarodnih pogodbah v policijskem sodelovanju med državami, in predstavljeno odlično sodelovanje policij Slovenije, Avstrije in Italije v centru za policijsko sodelovanje Vrata Megvarje.