Sorodne objave

 

Predstavniki policije, carine, Inšpektorata RS za notranje zadeve in Tržnega inšpektorata RS smo 11. decembra 2009 predstavili naše aktivnosti in prizadevanja, da bi bilo med božično-novoletnimi prazniki čim manj kršitev in telesnih poškodb zaradi neprevidne, nepremišljene in objestne uporabe pirotehničnih izdelkov.

vsi stiri

Na novinarski konferenci so sodelovali (na fotografiji z leve): Janez Vidovič iz Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi, dr. Viktor Strauch iz Inšpektorata RS za notranje zadeve, mag. Darko Gradišnik iz Tržnega inšpektorata RS in Vojko Otovič iz Generalne carinske uprave.


Kljub načrtnim aktivnostim policije in drugih državnih organov se pri uporabi pirotehničnih izdelkov, predvsem petard, vsako leto telesno poškoduje nekaj ljudi. Policisti obravnavajo tudi različna kazniva dejanja zaradi povzročene škode na stvareh.

Zato smo policisti, cariniki, inšpektorji Inšpektorata RS za notranje zadeve in Tržnega inšpektorata RS v teh dneh pred in med božično-novoletnimi prazniki začeli poostreno nadzirati prodajo, nedovoljeno uporabo in uvoz pirotehnike.

Poleg tega smo v okviru že dobro sprejetega in prepoznavnega projekta Bodi zvezda, ne meči petard skupaj z Inštitutom za varovanje zdravja RS in Ministrstvom za šolstvo v policiji tudi letos pripravili različne preventivne aktivnosti in plakat.

V letu 2008 je bil sprejet Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Ur. list RS, št. 35/2008), ki je na področju uporabe pirotehničnih izdelkov korenito posegel v področje uporabe t. i. petard kot najbolj motečih pirotehničnih izdelkov. Zakon določa, da so prepovedani prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (predvsem so to petarde najrazličnejših oblik in moči). Ta prepoved je lani že bistveno vplivala na zmanjšanje števila prekrškov in poškodb.

JanezVidovic

Zvočni posnetek izjave Janeza Vidoviča (mp3)  

Nadzor nad uporabo pirotehničnih izdelkov in preventivne aktivnosti (policija) 

DrViktorStrauchZvočni posnetek izjave dr. Viktorja Straucha (mp3)  

Nadzor nad posestjo, prometom in uporabo pirotehničnih izdelkov pri gospodarskih subjektih (Inšpektorat RS za notranje zadeve)  

Mag.DarkoGradisnikZvočni posnetek izjave mag. Darka Gradišnika (mp3)  

Nadzor nad prodajo pirotehnike na črno (Tržni inšpektorat RS)  

VojkoOtovicZvočni posnetek izjave Vojko Otoviča (mp3)  

 Nadzor nad uvozom, izvozom in tranzitom pirotehničnih izdelkov (carina) 

IMG 1201

Policija svetuje:

Ne meči petard, obdrži vse prste!

Bodi zvezda, ne meči petard!

Ognjemet - opozorila in nasveti

IMG 1209