Sorodne objave

 

Slovenska policija usmerja svoje aktivnosti na področju boja proti terorizmu predvsem v izmenjavo podatkov s tujimi varnostnimi organi pri preprečevanju in odkrivanju teroristične dejavnosti, odkrivanje financiranja terorizma in v omejevanje nasilne radikalizacije.

Kot je na današnji izjavi poudaril direktor Uprave kriminalistične policije Marjan Fank, mag., se slovenska policija s področjem terorizma kot varnostnim pojavom sooča že nekaj let. V preteklosti je Slovenija sodelovala pri izmenjavi informacij s tujimi varnostnimi organi, saj je nastopala kot tranzitna država za rizične skupine in posameznike ter orožje, ki bi lahko bilo namenjeno za tovrstne cilje. V zadnjem letu pa so se pojavne oblike na tem področju spremenile, ne samo zaradi dogajanja v regiji, ampak tudi zaradi soodvisnosti s kriznimi žarišči v svetu, od koder se ta problematika hitro širi po drugih območjih in tudi v Evropo.


Zvočni posnetek izjave Marjana Fanka  (mp3) 


Policija je svoje aktivnosti prilagodila oceni in stopnji ogroženosti države in v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi tudi glede na stopnjo in oceno ogroženosti v regiji. V zadnjem obdobju smo še dodatno okrepili sodelovanje s partnerskimi službami pri nas, s Slovensko obveščevalno varnostno agencijo, z obveščevalno varnostno službo Ministrstva za obrambo in tudi z določenimi varnostnimi organi v regiji.

V lanskem letu smo v sodelovanju s partnerskimi službami in z lastno dejavnostjo zaznavali rekrutacijo določenih slovenskih državljanov in njihovo udeležbo na vojnih območjih, a organiziranje rekrutacije ni potekalo na našem območju. Slovenska zakonodaja ne sankcionira udeležbe v vojaških operacijah v tujini oz. sodelovanja v tujih vojskah. Tega sodelovanja tudi ni mogoče enačiti s kaznivim dejanjem terorizma in drugimi, sorodnimi kaznivimi dejanji.

 MG 5086 zm

Fank je še izpostavil, da če bi slovenska policija pridobila podatke, da so slovenski državljani te znake izpolnili, ali s področja terorizma ali s področja drugih kaznivih dejanj zoper človečnost in mednarodno pravo, bi zagotovo sprožila postopke tudi zoper njih. Težavo predstavlja še dejstvo, ker so informacije o njihovih aktivnostih na vojnih območjih omejene, saj zaradi kriznih razmer v teh državah teh informacij ni mogoče pridobivati.

Zaradi ocene ogroženosti in trenutnega dogajanja smo skoraj vsakodnevno v stikih s partnerskimi službami in varnostnimi organi tujih držav. Tudi aktivnosti, ki so jih včeraj izvedli ljubljanski kriminalisti v povezavi s kaznivim dejanjem nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem in eksplozivi, so plod sodelovanja policije, partnerskih služb in tujih varnostnih organov. Zaradi občutljivosti in resnosti tovrstne primere usmerja Specializirano državno tožilstvo RS. Nadaljnje aktivnosti policije se bodo sproti prilagajale glede na oceno ogroženosti.

 MG 5096 zm