Sorodne objave

 

Odbor za integriteto in etiko v policiji je organiziral posvet o Moških in ženskah na vodilnih mestih v slovenski policiji, čigar vsebino so danes, 7. oktobra 2014, predstavili zbranim v Policijski akademiji v Tacnu.

Na posvetu so razpravljali o tem, katere so prednosti obeh spolov pri vodenju in odločanju, kakšne ovire so še vedno prisotne ter kako pomembna je organizacijska miselnost in podpora za zasedbo vodilnih delovnih mest. Iztočnice so dali govorci.

IMG 5698

Namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar je predstavila strateški načrt razvoja vodenja slovenske policije, vodja Centra za raziskovanje in socialne veščine v Policijski akademiji dr. Robert Šumi je govoril o vplivu spola na etično vodenje. Uroš Vidmar iz CRSV PA je nanizal nekaj razlogov, zakaj govorimo o spolu in kje so razlike ter kako sobivati oz. delati skupaj, David Smolej iz Uprave kriminalistične policije pa je s pripravljenim prispevkom iskal odgovor na vprašanje, ali so ženske vodje v policiji bolj zavzete za delo kot moški.

Gosta posveta sta bila prof. dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki je predstavila organizacijsko kulturo in dejavnike napredovanja žensk na vodilne položaje, in prof. dr. Branko Lobnikar iz Fakultete z varnostne vede Univerze v Mariboru, čigar naslov strokovnega prispevka je bil Policistke-vodje: naslednji korak k opolnomočenju žensk v policijski organizaciji.

Slovenska policija je tako kot večina policij v Evropi organizacija kjer prevladujejo moški. Ženske so se policijskim vrstam pridružile kasneje, naloge pa so jim bile zaupane postopoma. Z vključitvijo v terensko delo s svojimi moškimi kolegi se je število policistk samo še povečevalo in danes znaša preko 15 % vseh zaposlenih v policiji.

Policijske organizacije si danes brez zastopanosti obeh spolov ne znamo več predstavljati. Vse bolj se namreč zavedamo, da so tako moški kot ženske s svojimi lastnostmi največji človeški potencial organizacije. Kljub manjšemu številu pa so ženske vse bolj uspešne tudi na področjih vodenja in odločanja.