Sorodne objave

 

Osnovno usposabljanje policistov za delo v mednarodnih civilnih misijah se je danes, 21. novembra 2014, v Vadbenem centru Gotenica slavnostno zaključilo s podelitvijo potrdil udeležencem.

Potrdila o uspešno opravljenem usposabljanju sta policistkam in policistom podelila vodja usposabljanja Aleš Grudnik iz Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje v Službi generalnega direktorja policije in direktor Uprave uniformirane policije mag. Srečko Jarc.

IMG 5510

V nagovoru je mag. Srečko Jarc bodočim mirovnikom med drugim dejal: "Zavedati se morate, da so mednarodne civilne misije in operacije veliko kompleksnejše kot so bile nekoč, kar zahteva tudi visoko stopnjo strokovne usposobljenosti vseh njenih pripadnic in pripadnikov. Kot pripadniki mednarodnih mirovnih enot boste ne samo nosilci miru in stabilizacije v post-konfliktih državah in regijah, temveč tudi predstavniki držav in Policij, iz katerih prihajate. To je za vas velika obveza, ki jo morate izpolniti zaradi vseh tistih, ki potrebujejo vašo pomoč in nanjo upravičeno računajo.

Tudi v slovenski policiji čutimo strokovno in moralno obvezo, da prispevamo k uspehu mednarodnih misij, predvsem pa da s svojim znanjem pomagamo ljudem po vsem svetu, ki so se znašli na kriznih območjih. Za to si prizadevamo že več let, tako s pošiljanjem slovenskih policistov v misije kot tudi s posredovanjem svojega znanja kolegom iz drugih držav."

Aleš Grudnik se jim je zahvalil za delo in trud v preteklih napornih dneh in dodal: "Prepričan sem, da boste vsebine, ki so vam bile podane v teh dneh, vključno z bogatimi izkušnjami in znanjem iz misij, ki smo vam jih prenesli inštruktorji, znali uporabiti v situacijah, v katerih se boste znašli. Zavedajte se, da narava dela v mednarodnih civilnih misijah poleg visoke stopnje strokovne usposobljenosti zahteva še popolno predanost in tudi veliko iznajdljivosti."

Zaželela sta jim veliko uspeha in srečno vrnitev. V imenu udeležencev usposabljanja se je za njegovo odlično organizacijo in prenos znanj zahvalil predstavnik češke policije Marcel Kolacek. Zaključne slovesnosti so se udeležili tudi Vinko Trebše v imenu vodje Sektorja za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije ter veleposlanica Češke v Ljubljani Věra Zemanová in pooblaščenec ministra na Veleposlaništvu Hrvaške v Ljubljani Krešimir Mahečič.

IMG 0797

Dvotedensko intenzivno usposabljanje so uspešno zaključili dve policistki in devet policistov iz slovenske policije, po dva predstavnika iz policij Republike Srbije in Makedonije, po en pa iz policij Hrvaške, Črne gore, Slovaške, Češke in Bosne in Hercegovine.

IMG 5522

 Usposabljali so jih strokovnjaki iz različnih enot slovenske policije in strokovnjaki iz zunanjega ministrstva in Fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min ter predstavniki tujih policij (švedske, črnogorske, slovaške in hrvaške).


Usposabljanje, na katerega so se vsi sodelujoči predhodno intenzivno pripravljali na daljavo, preko e-učilnice, je organiziral in vodil Sektor za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije.

Usposabljanje so udeleženci zaključili s krožno vajo, ki je potekala več ur. Sestavljena je bila iz sedmih situacij, katere scenarijev policisti kandidati za delo v mednarodnih civilnih misijah vnaprej niso poznali, pač pa so podrobnejša navodila, kam morajo iti s kakšno nalogo, dobili sproti. Naloge so bile zavarovanje kraja prometne nesreče na minskem polju in pomoč ponesrečencem, pomiritev demonstrantov, ki nasprotujejo delovanju mednarodne civilne misije, zaplet na mejnem prehodu, zavrnitev nadaljevanja poti pripadnikom mednarodne civilne misije zaradi postavitve nezakonitega mejnega prehoda, prevoz varovane osebe z nevarnega območja na varno, obisk policijske postaje, kjer ugotovijo določene nepravilnosti, ugrabitev pripadnikov mednarodne civilne misije in njihovo reševanje.

Namen usposabljanja je bil ta, da udeleženci pridobijo tako teoretična kot praktična znanja ter veščine za strokovnejše, varnejše in učinkovitejše delo v mednarodnih civilnih misijah. Med drugim so se udeleženci seznanili z oblikami dela in standardi delovanja mednarodnih civilnih misij, načeli mirovnega posredovanja in značilnostmi kriminalitete na kriznih območjih. Spoznali so ukrepe s področja varnosti in zaščite in morali osvojiti tudi znanje o zdravstveni zaščiti in prvi pomoči. Poleg pridobivanja teoretičnega znanja so se urili na terenu. Cilj in namen zaključne vaje usposabljanja je bil prenos osvojenih teoretičnih znanj v prakso na terenu. Opravljeno tovrstno usposabljaje je eden od osnovnih pogojev za udeležbo v mednarodnih civilnih misijah.

Slovenska policija je od Organizacije združenih narodov leta 2010 pridobila certifikat za to usposabljanje, kar je zanjo prvi mednarodno verificiran program usposabljanja. Na njegovi podlagi lahko izvajamo usposabljanje tudi za članice OZN, ki takšnega programa same še ne vodijo.

Certifikat je potrebno obnoviti na štiri leta. Letošnja verifikacija usposabljanja bo potekala korespondenčno. Upamo, da bomo s pričujočim usposabljanjem ohranili certifikat in s tem tudi našo mednarodno konkurenčnost. To bi nam namreč omogočilo, da bi po enotnih standardih tudi v prihodnje usposabljali predstavnike drugih držav, ki te možnosti nimajo.