Sorodne objave

 

Projektna skupina Ministrstva za notranje zadeve in Policije pod okriljem nacionalnega koordinatorja za boj proti trgovini z ljudmi med 25. in 27. novembrom izvaja že šesto delavnico v sklopu projekta uporabe skupnih preiskovalnih skupin za potrebe boja proti trgovini z ljudmi na Zahodnem Balkanu.

Namen delavnice je tožilcem in policistom iz Črne gore, ki delujejo na lokalni ravni, predstaviti koncept skupnih preiskovalnih skupin (JIT), njihovo uporabo in načine ustanovitve. Predstavljeni bosta veljavna nacionalna in mednarodna zakonodaja, pojasnjena vloga in oblike podpore Europola in Eurojusta pri ustanavljanju in izvajanju skupnih preiskovalnih skupin, izvedena bo tudi študija primera.

Na delavnici poleg članov projektne skupine predavajo tudi strokovnjaki s področja ustanavljanja skupnih preiskovalnih skupin iz Europola in Eurojusta. Udeleženci bodo na delavnici pridobili osnovno praktično znanje o ustanavljanju skupnih preiskovalnih skupin za potrebe učinkovitejšega boja proti trgovini z ljudmi.

Projekt z naslovom Uporaba skupnih preiskovalnih skupin za potrebe boja proti trgovini z ljudmi na Zahodnem Balkanu na lokalni ravni (Joint Investigation Teams to fight Trafficking in Human Beings in the Western Balkans at the local level (JIT THB WB)) sofinancira Evropska komisija.