Sorodne objave

 

Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Ljubljana je bil 16. 12. 2014 ob 19.42 uri obveščen, da na parkirišču ene od restavracij na Tbilisijski ulici v Ljubljani na tleh ob avtomobilih leži moški, ki krvavi iz glave. Hudo poškodovanemu je bila nudena nujna zdravniška pomoč in je bil prepeljan v ljubljanski klinični center, kjer je ostal na zdravljenju. 19. 12. 2014 ob 12.50 uri je umrl. Na kraju je bilo ugotovljeno, da ga je osumljenec ustrelil v glavo.

Osumljencu, gre za 59-letnega moškega iz Ljubljane, smo 22. 12. 2014 odvzeli prostost in ga naslednji dan ob 22. uri privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil najprej sodno pridržanje, potem pa pripor.

IMG 7795 zm

Več informacij o preiskavi umora je dal direktor Nacionalnega preiskvovalnega urada Darko Majhenič


Zvočni posnetek izjave Darka Majheniča (mp3) 


V zvezi s storjenim kaznivim dejanjem so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada v Upravi kriminalistične policije skupaj z ljubljanskimi kriminalisti in strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija opravili vrsto kriminalistično tehničnih opravil in preiskovalnih dejanj. Iskali in zavarovali so sledove na kraju streljanja, na vozilih, ki so bila parkirana neposredno v bližini kraja kaznivega dejanja kot tudi na vozilu, ki ga je uporabljala žrtev. Kriminalisti so opravili identifikacijo vseh prisotnih oseb, ki so se nahajale v zavarovanem območju ter opravili podroben pregled bližnje in daljne okolice kraja. Sledove smo iskali tudi na drugih krajih, ki so lahko povezani s kaznivim dejanjem, in sicer smo na podlagi odredbe Okrožnega sodišča Ljubljana opravili več hišnih preiskav tako na naslovu bivanja žrtve kaznivega dejanja, njegovega osebnega vozila in na delovnem mestu kot tudi pri osumljenem kaznivega dejanja.

Pri ogledu kraja kaznivega dejanja je bil najden in zavarovan tulec naboja kalibra 7.65 mm. Vsi sledovi so bili posredovani v NFL v nadaljnjo analizo.

Da bi ugotovili smer prihoda oškodovanca in storilca ter same navzočnosti oseb na kraju in bližnji okolici, smo poiskali in zavarovali večje število posnetkov varnostnih kamer, ki bi jih lahko povezali s storitvijo dejanja, oškodovancem ali storilcem.

Z zbiranjem obvestil smo skušali identificirati čim večje število tam navzočih oseb in morebitnih prič kaznivega dejanja in z njimi opravili podrobnejše razgovore. Pri dosedanjih razgovorih do sedaj morebitnih neposrednih prič kaznivega dejanja, ki bi se v času dejanja nahajale na tem parkirišču, nismo ugotovili.

Ugotovili smo, da se je v restavraciji v tistem času nahajalo večje število gostov, ki so pričakovali pričetek uradnega dela zabave zaposlenih, katerega uvodni govor naj bi imel prav ustreljeni. V tem času je v lokalu igrala tudi glasba, nekaj gostov pa se je nahajalo pred samim vhodom v lokal, ki je izza vogala parkirišča, kjer je parkiral ustreljeni. Nihče od teh ni slišal strelov ali zaznal česa drugega, kar bi bilo lahko povezano s kaznivim dejanjem.

Pri ugotavljanju motiva storitve kaznivega dejanja smo preverjali žrtvine odnose s sodelavci, nekdanjimi sodelavci, poslovnimi partnerji, znanci, prijatelji ter celo sorodniki in opravili več kot 150 razgovorov. Preverjali oziroma pregledovali smo tudi podrobnosti poslovanja inštituta, katerega je vodil ustreljeni, in ugotavljali možnost, da bi se žrtvi lahko poskušal maščevati nekdo v zvezi s poslovanjem tega inštituta, vendar tega doslej nismo ugotovili.

Z zbiranjem obvestil smo pridobili informacije, da je imela žrtev kaznivega dejanja spore z nekaterimi osebami iz inštituta, med njimi tudi ovadenim. Za vse osebe smo preverjali tudi alibije, ki ga ovadeni za čas storitve kaznivega dejanja nima. Poudariti pa je treba, da za osebe, s katerimi je imel pokojni spore, nismo zaznali aktualnih dogodkov ali dejanj, ki bi nakazovali na nadaljevanje njihovega spora z žrtvijo.

Pri osumljenih smo ugotavljali prisotnost smodniških delcev po streljanju. Ugotovljeno je bilo, da so se na vzorcu, zavarovanem na telesu ovadenega, nahajali karakteristični delčki, ki nastanejo po streljanju s strelnim orožjem in ustrezajo delcem na zavarovanem tulcu, najdenem na kraju kaznivega dejanja.

Ugotovili smo tudi, da je osumljeni član strelskega društva, uspešno je opravil izpit iz rokovanja z orožjem in je dober strelec.

Kaznivo dejanje umora dokazujemo z zbranimi obvestili, ugotovitvami o njegovem gibanju in zadrževanju v kritičnem času na podlagi izpisa telefonskega prometa, ugotovitvami, zbranimi pri ogledu kraja dejanja, in poročilom NFL o pregledu zavarovanih sledi na kraju dejanja in pri osumljenemu.

Ravnanje osumljenega je bilo naklepno, načrtno in dobro pripravljeno in storjeno na posebej sprevržen in brezobzirno maščevalen način, za samo izvršitev in dokončanje dejanja pa je osumljeni pokazal tudi trdno odločenost, na kar kažejo naslednje okoliščine:

  • Osumljeni si je že pred dejanjem priskrbel strelno orožje in ga vzel s seboj, ko je šel k restavraciji, saj je vedel, da bo tja v tistem času prišla tudi žrtev.
  • Od storitve ga ni odvrnilo niti to, da je obstajala resna in realna možnost, da ga bodo pri dejanju opazili ali zalotili naključni mimoidoči, saj je bilo glede na čas izvršitve dejanja moč upravičeno pričakovati, da se bodo tam nahajali tudi drugi naključno prisotni posamezniki. Poleg tega so na kraju nameščene tudi videokamere, ki bi lahko dejanje posnele. Prav tako je pokazal trdno odločenost, da dejanje dokonča, saj je sprožil kar dva strela v glavo in je s tem popolnoma onemogočil vsakršno možnost, da žrtev preživi.
  • Dejanje je storil v temi, na slabo osvetljenem parkirišču, kjer se je lahko neopaženo prikradel žrtvi za hrbet in oškodovanca nato ustrelil, ko je ta nič hudega sluteč odhajal na zabavo in ni pričakoval napada. Žrtev je presenetil, jo brez opozorila ustrelil, tako da se ta ni uspela ubraniti, niti zbežati ali kako drugače odvrniti napada od sebe.
  • Razloge za brezobzirno maščevanje je utemeljeno iskati v več let trajajočem sporu, ki je potekal med ovadenim in vodilnimi v inštitutu. Ovadeni je še v času, ko je bil zaposlen v inštitutu, prihajal v nesoglasja in nestrinjanje s predpostavljenimi, zaradi česar je bil nazadnje tudi odpuščen. V nadaljevanju pa je na vsak način skušal uveljaviti svoj prav in je zoper inštitut in ustreljenega vlagal kazenske ovadbe, sprožal civilne spore in podajal prijave na različne druge institucije in intenzivnost tega s časom stopnjeval.
  • Kljub vsem tem njegovim prizadevanjem v dosedanjih legalnih prizadevanjih ni bil uspešen, zato je posledično pri osumljenemu prihajalo do osebne stiske, občutka nemoči in naraščajočega gneva in sovraštva do vodilnih v inštitutu in še posebej do žrtve kaznivega dejanja.

Osumljencu smo 22. 12. 2014 odvzeli prostost in ga naslednji dan ob 22. uri privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil najprej sodno pridržanje, danes pa pripor. Po našem mnenju vse naštete objektivne in subjektivne okoliščine utemeljujejo in opravičujejo realno in konkretno nevarnost, da bi osumljenec, v kolikor bi ostal na prostosti, uničil sledove kaznivega dejanja.

Po dosedanjih ugotovitvah je osumljeni storil kaznivo dejanje Umora s tem, da je 16. 12. 2014 okoli 19.40 ure na parkirišču ene od restavracij na Tbilisijski ulici v Ljubljani, po tem, ko se je žrtev pripeljala z avtomobilom znamke BMW do parkirišča restavracije in se peš napotila v smeri restavracije, na zahrbten način iz brezobzirnega maščevanja, z neugotovljenim strelnim orožjem kalibra 7,65 mm dvakrat ustrelil žrtev v glavo. Pri tem se je poškodovani zgrudil na tla, osumljeni pa je s kraja pobegnil. Zaradi dobljenih poškodb je žrtev umrla 19. 12. 2014 ob 12.50 uri v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.

Gre za izjemno zahtevno in kompleksno preiskavo kaznivega dejanja, zlasti z vidika ugotavljanja in dokazovanja storilca in motiva kaznivega dejanja, upoštevajoč dejstvo, da na kraju in v neposredni bližini ni bilo prič in da je bilo najdenih zelo malo sledov.

Preiskava še ni zaključena. V njej je sodelovalo okoli 80 preiskovalcev NPU, kriminalistov in policistov policijskih enot iz Ljubljane in Kopra ter strokovnjaki NFL.

Preiskavo vodi in usmerja Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, poteka pa s ciljem utemeljitve suma storitve kaznivega dejanja umora, za katero je zagrožena kazen zapora najmanj 15 let.