Sorodne objave

 

Danes, 26. januarja 2015, smo z Nogometno zvezo Slovenije (NZS) podpisali sporazum o sodelovanju, s katerim bomo dosegli še tesnejše medsebojno sodelovanje pri zagotavljanju varnosti na športnih prireditvah. 

IMG 8179m

Sodelovanje se nanaša na postopke za izmenjavo z Zakonom o javnih zbiranjih določenih podatkov in informacij, pomembnih za zagotavljanje varovanja ljudi in premoženja na športnih prireditvah. Namen sporazuma je torej varovanje javnega reda ter podatkov in informacij o načinih storitve kaznivih dejanj in prekrškov v neposredni povezavi s športnimi javnimi prireditvami.

Nasilje in neprimerno obnašanje predstavljata pereč družbeni pojav s škodljivimi posledicami, katerega vzroki so v glavnem zunaj športa. Šport je tako pogosto le prizorišče za izbruh nasilja, zato je prav, da skupaj poskrbimo za varnost in zagotavljanje mirnega poteka prireditev, sta ob podpisu sporazuma izpostavila Marjan Fank, generalni direktor policije, in Aleksander Čeferin, predsednik NZS.

IMG 8183m

S sporazumom bomo za usklajevanje svojih dejavnosti zoper nasilje in neprimerno vedenje gledalcev, ustanovili tudi skupno usklajevalno-posvetovalno telo.