Sorodne objave

 

Ljubljanska holdinška družba naj bi z malverzacijami po nižji vrednosti kupila skoraj 66-odstotni delež družbe iz Novega mesta in tako oškodovala ljubljansko delniško družbo za približno 21 milijonov evrov. Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada preiskujejo zlorabo položaja. V pridržanju je trenutno ena oseba, in sicer nekdanja odgovorna oseba delniške družbe iz Ljubljane.

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada danes opravljajo posamezna preiskovalna dejanja na območju policijskih uprav Ljubljana, Novo mesto, Celje in Maribor. Na podlagi sodne odredbe opravljajo hišne preiskave stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na osmih naslovih, kjer iščejo dokaze za utemeljitev kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. 

IMG 8458

Zvočni posnetek izjave Darka Majheniča, direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (mp3) 


"Kaznivega dejanja je osumljena nekdanja odgovorna oseba delniške družbe iz Ljubljane. Ugotovljeno je, da naj bi osumljena pri opravljanju gospodarske dejavnosti zlorabila svoj položaj in kršila dolžno ravnanje s tem, ko je konec decembra 2013 v škodo ljubljanske delniške družbe, ki jo je vodila, prodala poslovni delež družbe iz Novega mesta. To je dosegla skupaj s še dvema fizičnima osebama, ki sta bili takrat tudi med večjimi družbeniki družbe kupke (ljubljanske holdinške družbe). Vse tri osebe so z medsebojno usklajenimi dejanji poskrbele, da so bili na skupščinah vseh treh družb, udeleženih pri kupoprodaji poslovnega deleža, predlagani in sprejeti določeni sklepi. S tem so lahko na zelo ugoden način prišli do vrednosti poslovnega deleža novomeške družbe, ki je bila predmet kupoprodaje," je poudaril direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Majhenič.

IMG 8490

 "Na eni od posameznih skupščin je bil izglasovan predlog za razdelitev celotnega dobička ljubljanske delniške družbe na dan 31. decembra 2012. Na eni od skupščin vpletenih družb pa je bil izglasovan predlog o razdelitvi bilančnega dobička novomeške družbe, ki je bila predmet kupoprodaje, v višini 27 milijonov evrov za kritje bilančne izgube ljubljanske delniške družbe v poslovnem letu 2013, s čimer se je zmanjšala kapitalska vrednost novomeške družbe, ki je bila predmet kupoprodaje, to pa je vplivalo na nižjo nakupno vrednost njenega 65,72-odstotnega poslovnega deleža, ki bi jo morala družba kupka (ljubljanska holdinška družba) plačati," je še dodal Majhenič.

S sprejetimi odločitvami na skupščinah je bilo doseženo, da je družba kupka iz Ljubljane posledično za nižjo vrednost poslovnega deleža prišla do 65,72 % lastništva družbe iz Novega mesta, ki je edina družba v skupini ljubljanske delniške družbe, ki prinaša dobiček. Holdinška družba, ki je poslovni delež kupila, pa je pri tem postala tudi upravičena do ustreznega deleža dobička v novomeški družbi, ki je bila predmet kupoprodaje. Holdinška družba je s takšnimi ravnanji pridobila protipravno premoženjsko korist v približnem znesku 21 milijonov evrov, saj ljubljanski delniški družbi (prodajalki) kupnine nikoli ni plačala. V resnici se je plačilo kupnine kompenziralo s terjatvijo holdinške družbe kupke iz naslova izplačila dividend za bilančni dobiček ljubljanske delniške družbe prodajalke za poslovno leto 2012.

Osumljena oseba je s svojimi ravnanji ljubljanski delniški družbi, ki jo je vodila, povzročila premoženjsko škodo, ravnala pa je tudi v nasprotju z določbo Zakona o gospodarskih družbah, saj vseh delničarjev te družbe ni obravnavala enako. To pomeni, da je šlo pri izplačilu zgoraj navedenega zneska dividend holdinški družbi kupki za prikrito vračilo vložka, kar pa je po določbah Zakona o gospodarskih družbah prepovedano.

Ker je holdinška družba kupka na opisani način pridobila 65,72 % poslovni delež družbe iz Novega mesta in s tem tudi protipravno premoženjsko korist iz tega kaznivega dejanja, preiskovalci ugotavljajo kazensko odgovornost za to kaznivo dejanje tudi za to družbo.

V skladu z določili Zakona o kazenskem postopku je policija eni osumljeni osebi odvzela prostost in odredila pridržanje, ki bo trajalo do prenehanja zakonskih razlogov. V tem trenutku so tri hišne preiskave zaključene, ostale so še v teku.

Policija je obvestilo o sumu storitve kaznivega dejanja prejela s strani Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije, ki tudi usmerja in vodi predkazenski postopek. Pri preiskavah sodeluje 48 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada, pomoč pri zavarovanju pa nudi tudi 6 uniformiranih policistov iz Policijske uprave Ljubljana.

Za obravnavano kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana kazen zapora od 1 do 8 let.