Sorodne objave

 

Generalni direktor policije Marjan Fank in generalni direktor Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj sta danes, 23. marca 2015, podpisala sporazum o sodelovanju.

IMG 8692

Gre za dogovor o neposrednem elektronskem posredovanju in uporabi podatkov iz centralne evidence zaprtih oseb (eZapori), ki je nastal zaradi skupnega interesa po zagotavljanju učinkovitega in racionalnega poslovanja z elektronsko izmenjavo podatkov.

Policija kot uporabnica evidenc zaprtih oseb, ki jih vodi URSIKS, je po tem dogovoru za opravljanje svojih nalog upravičena neposredno dostopati do teh podatkov ter jih pridobivati in uporabiti brez nadomestila za posredovanje.

Gre za podatke o osebah na prestajanju kazni zapora in hišnega zapora, osebah na prestajanju mladoletniškega zapora, o mladoletnikih na prestajanju vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom ter osebah na prestajanju sodnega pridržanja in pripora.