Sorodne objave

 

Včeraj, 15. aprila 2015, je v Policijski akademiji potekala slovesna podelitev diplom drugi generaciji Višje policijske šole. Podelitve sta se udeležili tudi vodstvi notranjega ministrstva in policije. V drugo generacijo so bile vpisane policistke in policisti vodje policijskega okoliša in kriminalisti. Študij za drugo generacijo predstavlja "doizobraževanje" že zaposlenih policistk in policistov. Študij je trajal eno leto, potekal je ob delu, uspešno pa ga je končalo 92 študentk in študentov.

IMG 8171

Kot je v svojem nagovoru dejala notranja ministrica mag. Vesna Györkös Žnidar, ima "dodatno izobraževanje dodano vrednost tako za policistke in policiste kot tudi za našo organizacijo. Z dodatnim izobraževanjem ob delu nadgrajujete prakso s teorijo in s tem tudi širite svoja znanja in strokovnost. Hkrati pa lahko na novo pridobljena znanja prenašate tudi na svoje sodelavke in sodelavce. To je dodana vrednost tudi za organizacijo, v kateri delate. S tem ustvarjate trdnejše temelje za prihodnost policijskega poklica. Ena od prednostnih nalog, ki sem si jo zadala ob nastopu mandata, je razvoj kariernega sistema v policiji. Policija je organ s pestro strukturo delovnih mest, poklicev, področij dela, ki potrebujejo določene posebne kompetence, znanja, izkušnje, veščine. Da bi policija uspešno opravljala svoje naloge, potrebuje karierni sistem, ki se ustrezno odziva na te specifike. Pomembno je, da ima policija tak sistem, ki je enoten, ki je pregleden in ki postavlja jasna pravila kariernega napredovanja, ker to na drugi strani vodstvenemu kadru v policiji omogoča ustrezno stimulacijo. Trenutno pripravljamo predloge sprememb zakona o organiziranosti in delu v policiji, kjer bo med drugim navedena ustrezna opredelitev kariernega sistema. Cilj uspešnega in ustreznega kariernega sistema v policiji je nedvomno preprečevanje fluktuacije in nagrajevanje lojalnosti. Verjamem, da bomo s tem bistveno pripomogli k razvoju poklica policista v prihodnje," je dejala ministrica in se diplomantom zahvalila za predano delo in ves trud, ki ga vlagajo v svoj poklic, ter kljub nezavidljivi situaciji dosegajo dobre in odmevne rezultate pri delu in se ob tem še izobražujejo. "Tudi zaradi vas si skupaj s sodelavci iz vodstva ministrstva in policije prizadevamo, da ustavimo trend stagnacije v policiji in policiji kot inštituciji vrnemo tisto dostojanstvo v družbi, ki si ga zasluži."

IMG 8084

Novopečenim diplomantom je čestital tudi generalni direktor policije Marjan Fank in dodal, da se osnova policijskega poklica v zadnjih letih sicer ni kaj dosti spremenila, radikalno pa so se spremenile družbene razmere, v katerih opravljamo svoj poklic. "Naraščajoča brezposelnost, nižanje dohodkov, odtujenost ljudi in vsesplošna negotovost čedalje bolj vplivajo na kakovost življenja ter na medsebojne odnose tako na delovnem mestu kot tudi znotraj družin. Vsi ti družbeni premiki oblikujejo kolektivno vzdušje v državi, kar se vsekakor pozna tudi na področju varnosti. Policisti in policistke ste pogosto prvi, ki na terenu zaznate te spremembe in se morate nanje tudi ustrezno odzvati. Zato je prav, da ima policija lasten izobraževalni sistem, ki se neposredno in hitro prilagaja spremenjenim potrebam na terenu ter zaposlenim omogoča pridobivanje novih znanj."

IMG 8095

Osnovno izobraževanje za poklic policista se je v letu 2012 preoblikovalo v višje strokovno izobraževanje, s katerimi študentje pridobijo 6. stopnjo izobrazbe. Pred tem je bilo to 18-mesečno izobraževanje, ki je omogočalo zgolj prekvalifikacijo v poklic policista na 5. stopnji. Nov študijski program omogoča pridobitev strokovnega znanja in usposobljenost za reševanje strokovnih in delovnih problemov, za samostojno kritično presojanje in prevzemanje odgovornosti za delo ter zavezanost profesionalni etiki. Ta program je Policijska akademija oblikovala skupaj z operativnimi službami in skupaj s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Centra za poklicno izobraževanje. Študij sicer traja dve leti. Študentom druge generacije je bila večina sicer obveznih predmetov priznanih na podlagi Meril o priznavanju predhodno pridobljenega znanja, zato so študirali po skrajšanem, enoletnem programu.

IMG 8114

"Policijsko izobraževanje ima dolgo in bogato zgodovino. V vsem tem času je bilo podvrženo velikim spremembam, ki so bile vedno odraz družbenih dogajanj in temu prilagojenega razvoja policije. Za zadnjo spremembo izobraževalnega sistema smo se odločili, ker smo želeli zagotoviti bolj praktično usmerjen študij, dvigniti usposobljenost za samostojno reševanje zahtevnejših nalog, podaljšati čas urjenja za nove generacije policistov. Želeli smo okrepiti tudi razumevanje našega poslanstva, ki naj poleg odgovorov na vprašanje 'kaj' moramo narediti, ponudi tudi odgovor na vprašanja 'zakaj' in 'kako' bi lahko to izboljšali. Prenovljen izobraževalni sistem je tudi kompleksnejši in poleg pomena strokovnega znanja izpostavlja tudi pomen osebnih in socialnih kompetenc ter spodbuja prevzemanje odgovornosti za opravljeno individualno delo kot tudi za delo v skupini," je še dodal Fank in pohvalil Policijsko akademijo: "Ob tej priložnosti moram izpostaviti in pohvaliti trud Policijske akademije, njenih predavateljev in predstojnikov, ki si prizadevajo za povezovanje in nadgradnjo znanj, skrbijo za nenehen razvoj izobraževanja in zagotavljajo dobro osnovo policijskemu delu."

IMG 8167

Odzivi predavateljev so bili zelo pozitivni. Očitno je, da je takšen način izrednega študija zelo učinkovit, saj imajo študentke in študenti veliko praktičnega znanja, ki ga potem povežejo s teorijo. "Ne gre zgolj za pridobitev stopnje izobrazbe, predvsem je pomemben razvoj in bogatenje lastnega uma. Izobraževanje je nekakšen način življenja in včasih smo dejali, da je to priprava na življenje. Danes vemo, da je to življenje samo. Ko se učimo, ko pridobivamo nova znanja, se spreminjamo. Pridobivamo spretnosti, sposobni smo sprejemati boljše odločitve, hitreje se odločamo, imamo več idej, skratka izboljšamo kvaliteto življenja. S tem vplivamo tudi na druge. Vse to je pomemben del profesionalizacije poklica, pomemben del procesa, ki se nikoli ne konča. Nenehno se trudimo narediti korak naprej, a vedeti moramo, da brez izobrazbe, brez znanja razvoja ne moremo pričakovati," je v svojem nagovoru dejal ravnatelj Višje policijske šole, mag. Ivo Holc.

IMG 8079