Sorodne objave

 

Generalni direktor policije Marjan Fank se je v petek, 24. aprila 2015, v Dubrovniku na Hrvaškem udeležil delovnega sestanka šefov policij, na katerega so bili povabljeni tudi generalni direktorji policij Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Srbije.

1 zm

 Udeleženci so se pogovarjali o aktualnih temah, kot so terorizem, ilegalne migracije, projekt Varna turistična sezona ter aktivnosti, povezane s članstvom v Evropski uniji in vključevanjem v schengenski prostor.


Konferenca, gre za prvo takšno srečanje v tej sestavi, pomeni tudi za slovensko policijo priložnost, da v sodelovanju z drugimi policijami v tej regiji poiščemo skupne odgovore na skupne izzive, s katerimi se soočamo. To velja bodisi za reševanje problematike terorizma bodisi za nadzor meja, preprečevanje ilegalnih migracij, preiskovanje nezakonite trgovine z orožjem ali odkrivanje drugih oblik mednarodnega kriminala. K vsem tem problemom je treba namreč, če želimo doseči hitrejši učinek, zaradi njihove kompleksnosti in transnacionalne narave pristopiti celovito, z okrepitvijo sodelovanja med nacionalnimi varnostnimi organi in obveščevalnimi službami, seveda v okviru svojih pristojnosti in vzpostavljenih mehanizmov skupnega delovanja.

Prav tako je izmenjava informacij in izkušenj med policijami na tem območju zelo učinkovita pri zagotavljanju varnosti med turistično sezono, zato je hrvaška policija kot organizatorka na dnevni red tokratnega srečanja vključila obravnavo svojega že dobro uveljavljenega projekta Varna turistična sezona, pri katerem bo slovenska policija letos poleti sodelovala že peto leto zapored. S takšnimi aktivnostmi se krepi zaupanje med državami, hkrati pa je omogočena hitra izmenjava informacij o pomembnih varnostnih pojavih na področju prometa in javnega reda ter o različnih oblikah kriminalitete, ki se pojavljajo na turističnih območjih.

Med temami, ki so jih obravnavali na delovnem sestanku, sta bila še približevanje Evropski uniji in vključevanje v schengensko območje, saj je tudi pri teh aktivnostih ključnega pomena dobro sodelovanje med policijami. Slovensko notranje ministrstvo in policija si zato že nekaj let aktivno prizadevata za poglobitev tega sodelovanja in za utrditev evropske perspektive držav v regiji, zato jim kot zavezniki v okviru različnih instrumentov nudimo strokovno pomoč in podporo v teh procesih.

Foto: MUP Hrvaška