Sorodne objave

 

Klub upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve Maks Perc Maribor in Zveza klubov upokojenih delavcev MNZ sta 14. aprila 2015 v Mariboru organizirala okroglo mizo z naslovom Prihodnost delovanja klubov. Poudarek je bil na izboljšanju organiziranosti in delovanju klubov in zveze, pripravam na upokojitev, skrbi za nekdanje pripadnike ter pridobivanju novih članov.

okorglamiza

Okrogle mize so se udeležili predsedniki in člani izvršnih odborov klubov ter vodstvo zveze klubov. Udeležence okrogle mize so pozdravili Mirko Ploj, predsednik Kluba upokojenih delavcev MNZ Maribor, Danijel Lorbek, direktor Policijske uprave Maribor, in Niko Jurišič, predsednik Zveze klubov upokojenih delavcev MNZ. Okroglo mizo je povezoval Jožef Grah, član izvršnega odbora mariborskega kluba upokojenih delavcev MNZ in predsednik Komisije za partnersko sodelovanje z MNZ.

Na okrogli mizi so kot izvajalci sodelovali Robert Zadek z Ministrstva za obrambo (MORS), strokovnjak s področja priprave uslužbencev na upokojitev, pristojen tudi za sodelovanje s civilno družbenimi in veteranskimi organizacijami, Danila Mokorel Omerović, psihologinja v Centru za raziskave in socialne veščine Policijske akademije GPU ter vodja delovne skupine za psihično pomoč in podporo policistom, Tomaž Pečjak, vodja Službe generalnega direktorja policije GPU, in Danijel Lorbek, direktor Policijske uprave Maribor.

Udeleženci okrogle mize so v razpravi kritično ocenili organiziranost in dejavnosti klubov in zveze ter iskali skupne točke, da bi še okrepili in izboljšali sodelovanje med klubi in zvezo upokojenih delavcev z nekdanjim delodajalcem MNZ oz. Policijo. Opozorili so na nezadovoljiv odnos MNZ oz. Policije do svojih nekdanjih delavcev. Eden od pomembnejših zaključkov okrogle mize za proaktivno sodelovanje je noveliranje Sporazuma med MNZ oz. Policijo in Zvezo klubov upokojenih delavcev, ki opredeljuje vsebino in oblike medsebojnega sodelovanja in podpore.

okrogla

Predstavniki organizatorjev okrogle mize bodo z ugotovitvami, stališči in predlogi za boljše sodelovanje med zvezo klubov in nekdanjim delodajalcem podrobneje seznanili vodstvo ministrstva, predvsem glede noveliranja sporazuma in drugih internih aktov, ki na podlagi Zakona o organiziranosti in delu v Policiji določajo obliko in vsebino sodelovanja s stanovskimi organizacijami, kamor spada tudi zveza s svojimi klubi upokojencev.