Sorodne objave

 

Slovenski policisti smo v tednu od 15. do 21. februarja 2010 po vsej državi poostreno preverjali, ali so vozniki in potniki v vozilih med vožnjo pripeti z varnostnim pasom in ali vozniki pri prevozih otrok uporabljajo ustrezne zadrževalne sisteme. Pri tem smo ugotovili kar 2.852 kršitev zaradi neuporabe varnostnih pasov.

01 VarnostniPasZima

Zvočni posnetek izjave Antona Hribarja, višjega policijskega inšpektorja v Sektorju prometne policije na Generalni policijski upravi (mp3) 


Od skupno 2.852 kršitev je bilo:

  • 2.666 kršitev na sprednjih sedežih,
  • 175 kršitev na zadnjih sedežih,
  • 5 kršitev v avtobusih in
  • 6 kršitev zaradi neprivezanih otrok.

Vseh kršitev v osebnih avtomobilih je bilo 2.744, pri voznikih tovornih vozil je bilo kršitev 146, zaradi nepravilnega prevoza otrok pa je bilo kršitev, ki smo jih obravnavali policisti, 22.

VarnostniPasZima3

Ukrepi policistov:

  • 2.416 kršiteljem so policisti izdali plačilne naloge,
  • 141 kršiteljev je plačalo globo na kraju prekrška (gre za osebe, ki bi se z odhodom v tujino lahko izognile plačilu globe),
  • 339 kršiteljem pa so policisti izrekli opozorilo.


Podatki kažejo, da je kršitev še vedno veliko, tako pri vožnji z osebnimi kot s tovornimi vozili. Nesprejemljivo je tudi veliko ugotovljenih nepravilnosti pri prevozih otrok.

Opisane aktivnosti slovenskih policistov so bile del vseevropskega nadzora za zmanjšanje števila mrtvih in telesno poškodovanih oseb v prometnih nesrečah zaradi neuporabe varnostnih pasov. V skladu z obdobnim načrtom Varnostni pas bomo policisti na območju celotne države letos izvedli še dve takšni akciji, pri čemer bodo aktivnosti na tem področju potekale tudi pri izvajanju drugih policijskih nalog.

Vse udeležence cestnega prometa ob tej priložnosti ponovno opozarjamo na dosledno spoštovanje cestnoprometnih predpisov!


Varnostni pas - pripni svoje življenje!