Sorodne objave

 

K sodelovanju vabimo večje število kandidatk in kandidatov za policiste oz. policistke. Želiš prispevati k varnosti v svojem okolju? Pošlji prijavo za zaposlitev in vpis na višješolski študijski program Policist! Rok za oddajo prijave je 26. junij 2015!

 DSC0071

Imaš srednjo stopnjo strokovne ali splošne izobrazbe (V. stopnjo)?

Si državljan Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji?

Nimaš dvojnega državljanstva?

Imaš veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije?

Imaš ustrezne psihofizične sposobnosti?

Izpolnjuješ tudi druge pogoje?

 

Prijavi se do 26. junija 2015!

 
Kandidati, ki bodo izpolnjevali formalne pogoje, bodo v okviru izbirnega postopka opravljali preizkus telesnih zmogljivosti, psihološki pregled, razgovor z izbirno komisijo in zdravniški pregled. Poleg navedenih kriterijev bo pri izbiri najustreznejših kandidatov upoštevan tudi splošni uspeh v 3. in 4. letniku oziroma zadnjih dveh letnikih srednje šole ter ocena splošnega uspeha pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu.

Izbrani kandidati bodo pričeli z izobraževanjem 1. oktobra 2015. Višješolski študijski program Policist, kamor bodo kandidati vpisani, traja dve leti, potekal pa bo v Višji policijski šoli Policijske akademije, ter na območju in v prostorih policijskih enot, kjer bodo študenti opravljali praktično izobraževanje. Za čas izobraževanja bo s kandidati sklenjeno delovno razmerje za določen čas.

Po uspešno zaključenem izobraževanju se bo s kandidati predvidoma sklenila pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas na območju policijskih uprav Koper, Kranj, Ljubljana, Nova Gorica in Novo mesto.


Vabljeni k sodelovanju!